Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

recl.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI

Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 
reca.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT O ZADANEJ POWIERZCHNI

Komenda RECA pozwala na rysowanie prostokąta o zadanej powierzchni. APLUS pyta o punkt początkowy, a potem na bieżąco pokazuje podgląd tworzonego prostokąta.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECA
 
ramp.gif

ARCHITEKTONICZNE: PROJEKTOWANIE RAMP

APLUS pomaga projektowanie zjazdów w parkingach podziemnych. APLUS decyduje o tym, gdzie przełamać rampę, aby była dogodna do użycia.

użyte komendy AutoCAD:
  
RAMP
 
plin.gif

POLILINIE: RYSUJ FRAGMENT POLILINI ZAWARTY W INNEJ

APLUS może narysować część polilini, zawartą wewnątrz innej polilini.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLIN
 
plho.gif

POLILINIE: SYMBOL OTWORU W STROPIE

Za pomocą polecenia PLHO możesz szybko narysować symbol otworu w stropie z zamkniętej polilini. APLUS stworzy nową, zamkniętą polilinię.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLHO
 
hoff.gif

KRESKOWANIE: WYŁĄCZ LUB WŁĄCZ WSZYSTKIE KRESKOWANIA

Za pomocą poleceń HOFF i HON możesz łatwo kontrolować widoczność kreskowań na rysunku. Ta komenda wyłącza lub włącza kreskowania niezależnie od tego, na jakiej są warstwie.

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 
hu.gif

KRESKOWANIA: ŁĄCZENIE KRESKOWAŃ

APLUS może połączyć wybrane kreskowania. APLUS ustawia styl pierwszego wybranego kreskowania dla wszystkich pól.

użyte komendy AutoCAD:
  
HU
 
hbo.gif

KRESKOWANIA: RYSUJ OBRYS KRESKOWANIA

Polecenie HBO może narysować obrys wybranego kreskowania. To może pomóc w odzyskaniu zagubionych informacji z rysunku.

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 
duct.gif

INSTALACJE: RYSOWANIE PRZEWODÓW I RUR

Po ustawieniu kilku parametrów możesz z łatwością projektować przewody i rury wewnątrz i na zewnątrz budynków.

użyte komendy AutoCAD:
  
DUCT
 
dis.gif

WYMIAROWANIE: SZYBKIE PRZESUWANIE LINI WYMIAROWYCH

APLUS może wykryć linie wymiarowe, które ze sobą sąsiadują, a potem umożliwić ich szybkie przesunięcie w nowe miejsce.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 
plp.gif

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 
beton.gif

użyte komendy AutoCAD:
  
BETON
,  
BETONZ
,  
SAND
,  
TERA