Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE+BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON1
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU_DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET_HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF_HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN_01
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO3
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT3
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME_2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

recl.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI

Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 
reca.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT O ZADANEJ POWIERZCHNI

Komenda RECA pozwala na rysowanie prostokąta o zadanej powierzchni. APLUS pyta o punkt początkowy, a potem na bieżąco pokazuje podgląd tworzonego prostokąta.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECA
 
ramp.gif

ARCHITEKTONICZNE: PROJEKTOWANIE RAMP

APLUS pomaga projektowanie zjazdów w parkingach podziemnych. APLUS decyduje o tym, gdzie przełamać rampę, aby była dogodna do użycia.

użyte komendy AutoCAD:
  
RAMP
 
plin.gif

POLILINIE: RYSUJ FRAGMENT POLILINI ZAWARTY W INNEJ

APLUS może narysować część polilini, zawartą wewnątrz innej polilini.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLIN
 
plho.gif

POLILINIE: SYMBOL OTWORU W STROPIE

Za pomocą polecenia PLHO możesz szybko narysować symbol otworu w stropie z zamkniętej polilini. APLUS stworzy nową, zamkniętą polilinię.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLHO
 
hoff.gif

KRESKOWANIE: WYŁĄCZ LUB WŁĄCZ WSZYSTKIE KRESKOWANIA

Za pomocą poleceń HOFF i HON możesz łatwo kontrolować widoczność kreskowań na rysunku. Ta komenda wyłącza lub włącza kreskowania niezależnie od tego, na jakiej są warstwie.

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 
hu.gif

KRESKOWANIA: ŁĄCZENIE KRESKOWAŃ

APLUS może połączyć wybrane kreskowania. APLUS ustawia styl pierwszego wybranego kreskowania dla wszystkich pól.

użyte komendy AutoCAD:
  
HU
 
hbo.gif

KRESKOWANIA: RYSUJ OBRYS KRESKOWANIA

Polecenie HBO może narysować obrys wybranego kreskowania. To może pomóc w odzyskaniu zagubionych informacji z rysunku.

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 
duct.gif

INSTALACJE: RYSOWANIE PRZEWODÓW I RUR

Po ustawieniu kilku parametrów możesz z łatwością projektować przewody i rury wewnątrz i na zewnątrz budynków.

użyte komendy AutoCAD:
  
DUCT
 
dis.gif

WYMIAROWANIE: SZYBKIE PRZESUWANIE LINI WYMIAROWYCH

APLUS może wykryć linie wymiarowe, które ze sobą sąsiadują, a potem umożliwić ich szybkie przesunięcie w nowe miejsce.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 
detail2.gif

RYSUJ: RYSOWANIE PROSTOKĄTU Z DETALEM

Polecenie DETAIL2 działa podobnie do DETAIL, z tą różnicą, że tworzy okno o kształcie prostokąta.

użyte komendy AutoCAD:
  
DETAIL2
 
grass.gif

RYSUJ: NOWY GENERATOR TRAWY

Za pomocą APLUSA możesz łatwo tworzyć trawę. Wystarczy, że określisz przebieg gruntu. Nowy wzór generuje trawę jako polilinie zamiast lini.

użyte komendy AutoCAD:
  
GRASS
 
plm.gif

POLILINIE: PRZESUŃ, OBRÓĆ LUB SKALUJ WIELE SEGMENTÓW POLILINI

Polecenie PLM umożliwia przesuwanie wielu segmentów polilini jednocześnie. PLRO obraca, a PLSC skaluje wybrane segmenty. Za pomocą tych komend możesz swobodnie modyfikować polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
,  
PLRO
,  
PLSC
 
attcase.gif

ATRYBUTY: ZMIEŃ WIELKOŚĆ LITER W ATRYBUTACH

Polecenie ATTCASE może zmienić wielkość liter w wybranych atrybutach. Komenda zmienia wielkości liter w wybranych instancjach określonego bloku.

użyte komendy AutoCAD:
  
ATTCASE
 
bremove.gif

BLOKI: USUŃ ELEMENT Z DEFINICJI BLOKU

Za pomocą polecenia BREMOVE możesz usunąć wskazane obiekty z definicji bloku. Duplikat usuwanych obiektów pojawia się w miejscu usuwanego elementu.

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
 
bxa.gif

BLOKI: ROZBIJANIE WSZYSTKICH BLOKÓW

Komenda BXA znajduje i rozbija wszystkie bloki w otwartym pliku. Dodatkowo zostaną usunięte definicje bloków.

użyte komendy AutoCAD:
  
BXA
 
tabl.gif

NARZĘDZIA: RYSOWANIE LINI TABELI DLA OBIEKTÓW TEKSTOWYCH

APLUS jest w stanie narysować linie tabeli dla wybranych obiektów TEXT lub MTEXT. Polecenie TABL wykrywa granice pomiędzy obiektami tekstowymi. Nachodzące pola tekstowe są ignorowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABL
 
tabe.gif

NARZĘDZIA: EKSPORTOWANIE TEKSTÓW DO EXCELA

Polecenie TABE umożliwia eksportowanie wybranych obiektów TEXT lub MTEXT do Microsoft Excel. APLUS wykrywa pozycje tekstów i kopiuje zawartość na odpowiednie miejsca w arkuszu Excel. Nachodzące na siebie teksty są ignorowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABE
 
tabi.gif

NARZĘDZIA: IMPORT DANYCH Z KOMÓREK EXCELA

APLUS umożliwia import danych wprost z arkusza Microsoft Excel. Polecenie TABI zastępuje wskazane obiekty TEXT lub MTEXT zawartością wybranego pliku Excela.

użyte komendy AutoCAD:
  
TABI
 
esl.gif

NARZĘDZIA: USUŃ LINIE KRÓTSZE NIŻ

Komenda ESL usuwa linie krótsze niż określony dystans. Polecenie kasuje takie linie w obrębie zaznaczenia.

użyte komendy AutoCAD:
  
ESL
 
tlength.gif

WYMIAROWANIE: ZMIERZ ŁĄCZNĄ DŁUGOŚĆ

Za pomocą komendy TLENGTH możesz zmierzyć totalną długość wybranych obiektów. Polecenie mierzy długości niemal wszystkich typów obiektów dostępnych w AutoCAD.

użyte komendy AutoCAD:
  
TLENGTH
 
projectpo.gif

RYSUJ: RYSOWANIE PROJEKCJI PUNKTU NA WYBRANĄ LINIĘ

Komendą PROJECTPO można narysować projekcję z określonego punktu na wybraną linię. Polecenie tworzy linie prostopadłe do wybranej linii z domyślną długością.

użyte komendy AutoCAD:
  
PROJECTPO
 
collisions.gif

NARZĘDZIA: WYKRYWANIE KOLIZJI POMIĘDZY OBIEKTAMI NA RÓŻNYCH WARSTWACH

Polecenie COLLISIONS służy do wykrywania kolizji pomiędzy obiektami na różnych warstwach. Kolizje są pokazywane jako czerwone kwadraty na ekranie.

użyte komendy AutoCAD:
  
COLLISIONS
 
harea.gif

KRESKOWANIE: MIERZENIE POWIERZCHNI KRESKOWAŃ

Polecenie HAREA służy do mierzenia łącznej powierzchni wskazanych kreskowań.

użyte komendy AutoCAD:
  
HAREA
 
axo.gif

RYSUJ: RYSOWANIE SYMULACJI AKSONOMETRYCZNEJ PROJEKCJI (2D)

Polecenie AXO służy do rysowania symulacji aksonometrii wybranych obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
AXO
 
dwgver.gif

NARZĘDZIA: WYŚWIETLANIE WERSJI PLIKÓW DWG W FOLDERZE

Skorzystaj z polecenia DWGVER, aby sprawdzić wersje plików DWG w wybranym folderze. Lista wersji plików wyświetlona będzie w linii poleceń.

użyte komendy AutoCAD:
  
DWGVER
 
plco.gif

POLILINIE: KONTYNUUJ RYSOWANIE POLILINII

Polecenie PLCO służy do kontynuowania rysowania niezamkniętej polilinii. Polecenie zaczyna rysowanie najbliżej od wskazanego punktu na polilinii.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLCO
 
ropl.gif

POLILINIE: OBRACANIE SEGMENTU POLILINII

Polecenie ROPL obraca wybrany segment polilinii bez zmieniania kątów przyległych segmentów.

użyte komendy AutoCAD:
  
ROPL
 
alo.gif

NARZĘDZIA: WRYÓWNAJ POLILINIĘ DO LINII

Polecenie ALO służy do wyrównywania położenia wybranej polilinii do linii. Polecenie wyrównuje wskazany segment polilinii. Po wstawieniu jest możliwość przewrócenia polilinii.

użyte komendy AutoCAD:
  
ALO
 
plbo.gif

POLILINIE: RYSUJ OBRYS POLILINII O USTAWIONEJ SZEROKOŚCI

Za pomocą APLUSA możesz łatwo obrysować polilinie o określonej szerokości. Polecenie PLBO umożliwia przekształcanie szybkich szkiców wykonanych grubymi poliliniami w normalne polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLBO
 
unroll.gif

RYSUJ: ROZWIŃ PŁASZCZYZNY OBIEKTU 3D

Polecenie UNROLL umożliwia rozłożenie wybranego obiektu 3D na poszczególne ściany. APLUS wrysowuje rozłożone ściany w aktualnym widoku.

użyte komendy AutoCAD:
  
UNROLL
 
solidvol.gif

WYMIAROWANIE: MIERZENIE OBJĘTOŚCI BRYŁ

Za pomocą polecenia SOLIDVOL możesz zmierzyć objętość wybranych brył 3D. Rezultat będzie wyświetlony w linii poleceń AutoCAD.

użyte komendy AutoCAD:
  
SOLIDVOL
 
alt.gif

TEKSTY: WRYÓWNAJ POŁOŻENIE TEKSTU DO LINII

Poleceniem ALT możesz wryównać obiekt typu TEXT lub MTEXT do wskazanej linii lub polilinii. Po wskazaniu linii wryównania (kąta) możesz określić także punkt wstawienia obróconego tekstu.

użyte komendy AutoCAD:
  
ALT
 
tx.gif

TEKSTY: ROZBIJ OBIEKT TYPU TEXT LUB MTEXT

Komenda TX umożliwia rozbijanie dowolnego obiektu TEXT lub MTEXT. APLUS przekształca obiekty tekstowe w polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
TX
 
man.gif

MODYFIKUJ: PRZESUŃ WYBRANE OBIEKTY POD OKREŚLONYM KĄTEM

Za pomocą polecenia MAN możesz przesuwać wskazane obiekty pod określonym kątem. Po określeniu kąta przesuwania, możesz skorzystać z przyciągania APLUS do ustawienia obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
MAN
 
om.gif

EDYTUJ: ODDALANIE WIELOKROTNE

Za pomocą APLUSA możesz oddalać wskazany obiekt wielokrotnie za jednym razem.

użyte komendy AutoCAD:
  
OM
 
oe.gif

EDYTUJ: ODDAL I USUŃ

Za pomocą polecenia OE możesz oddalić wskazane obiekty i usunąć oryginał.

użyte komendy AutoCAD:
  
OE
 
swapsel.gif

MODYFIKUJ: ZAMIEŃ WSKAZANE OBIEKTY

SWAPSEL umożliwia podmienianie wielu obiektów naraz. APLUS zapyta o punkty bazowe grup obiektów aby je przesunąć.

użyte komendy AutoCAD:
  
SWAPSEL
 
isel.gif

WYBIERANIE: UKRYJ LUB WYIZOLUJ WYBRANE OBIEKTU (JAK W 3D STUDIO)

Za pomocą poleceń HSEL i ISEL możesz ukryć lub wyizolować wskazane obiekty, tak jak w Autodesk 3D Studio MAX. Użyj komendy USEL by przywrócić ukryte obiekty.

użyte komendy AutoCAD:
  
HSEL
,  
ISEL
,  
USEL
 
pl2.gif

POLILINIE: PODWÓJNA POLILINIA / DOPASUJ POŁOŻENIE SEGMENTU

Za pomocą PL2 możesz szybko narysować podwójną polilinię. Możesz określić jej szerokość oraz justowanie. ALPL jest narzędziem do wyrównywania segmentu polilinii do przedłużenia wskazanej lini lub polilinii. Możesz wypełnić zamkniętą polilinię kreskowaniem ocieplenia za pomocą HTERM.

użyte komendy AutoCAD:
  
PL2
,  
ALPL
,  
HTERM
 
diline.gif

WYMIAROWANIE: SZYBKA LINIA WYMIAROWA

Za pomocą DILINE możesz szybko narysować linie wymiarowe. Wystarczy narysować linię przebiegu, a APLUS automatycznie narysuje linie wymiarowe.

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
,  
DIU
,  
DID
 
diflat.gif

WYMIAROWANIE: SPŁASZCZANIE WYMIAROWAŃ

Możesz spłaszczać linie wymiarowe za pomocą komendy DIFLAT. Użyj tej komendy, aby pozbyć się problemów z liniami wymiarowymi podczas ich obracania.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIFLAT
 
replacet.gif

TEKSTY: HURTOWE ZAMIENIANIE TEKSTÓW

Za pomocą APLUSA możesz hurtowo podmieniać teksty. Określ tekst do podmienienia i nowy tekst. APLUS wyszuka instancje tekstu i automatycznie je podmieni.

użyte komendy AutoCAD:
  
REPLACET
 
slicel.gif

ARCHITEKTURA: RYSUJ LINIE PRZEKROJONE

Wystarczy, że narysujesz linie przechodzącą przez obiekty, a APLUS narysuje linie przekrojone na określoną wysokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
SLICEL
 
spiro.gif

RYSOWANIE: RYSUJ SPIRALĘ

APLUS może narysować spiralę o określonych wymiarach. Możesz wybrać czy spirala ma składać się z polilini czy z kropek (punktów).

użyte komendy AutoCAD:
  
SPIRO
 
drg.gif

ARCHITEKTURA: GENERATOR DRZWI

Za pomocą generatora drzwi APLUSA (komenda DRG), możesz łatwo tworzyć i wstawiać własne typy drzwi. Możesz usunąć niepotrzebne drzwi lub okna za pomocą komendy CAP.

użyte komendy AutoCAD:
  
DRG
,  
CAP
 
beam.gif

KONSTRUKCJE: RYSOWANIE BELKI

APLUS może szybko rozrysować przekrój belki. Możesz wybrać wszystkie warstwy i wymiary poszczególnych elementów.

użyte komendy AutoCAD:
  
BEAM
 
slab.gif

KONSTRUKCJE: RYSUJ PŁYTĘ

APLUS rozrysowuje płytę na podstawie wpisanych lub narysowanych wymiarów.

użyte komendy AutoCAD:
  
SLAB
 
bar.gif

KONSTRUKCJE: RYSOWANIE PRĘTÓW

APLUS może rysować pręty o określonej grubości.

użyte komendy AutoCAD:
  
BAR
,  
BARDI
 
bars.gif

KONSTRUKCJE: RYSOWANIE PRĘTÓW W PRZEKROJU

Możesz szybko rozrysowywać pręty w przekroju.

użyte komendy AutoCAD:
  
BARS
 
qb.gif

BLOKI: SZYBSZE TWORZENIE BLOKÓW

Aby stworzyć nowy blok za pomocą APLUSa, wskaż obiekty, określ punkt wstawienia i nazwę bloku.

użyte komendy AutoCAD:
  
QB
 
ben.gif

BLOKI: USUŃ ZAGNIEŻDŻONE OBIEKTY

Możesz teraz łatwo usuwać obiekty z definicji bloku bez wchodzenia do Edytora Bloków. Wystarczy wskazać obiekt, a APLUS pozbędzie się go z definicji bloku.

użyte komendy AutoCAD:
  
BEN
 
badd.gif

BLOKI: DODAJ ELEMENTY DO BLOKU

Aby dodać obiekty do definicji bloku wystarczy, że wskażesz blok i wybierzesz obiekty do dodania.

użyte komendy AutoCAD:
  
BADD
 
bcen.gif

BLOKI: WYŚRODKUJ BLOK

Za pomocą APLUSa możesz łatwo wyśrodkować definicję bloku. Możliwe jest też ustawienie punktu wstawienia w narożnikach lub wyśrodkowanie bloku w poziomie lub pionie.

użyte komendy AutoCAD:
  
BCEN
 
betype.gif

BLOKI: USUWANIE ELEMENTÓW OKREŚLONEGO TYPU

APLUS może usunąć obiekty określonego typu z definicji bloku. Możesz wybierać spośród obiektów prostych (takich jak linie czy koła) lub złożonych (np.: odnośniki zewnętrzne).

użyte komendy AutoCAD:
  
BETYPE
 
fpl.gif

POLILINIE: ZAOKRĄGL POLILINIĘ

APLUS umożliwia zaokrąglenie dowolnej polilini. Możesz określić promień zaokrąglenia. Źródłowa polilinia zostanie zachowana.

użyte komendy AutoCAD:
  
FPL
 
chapl.gif

POLILINIE: FAZUJ POLILINIE

APLUS umożliwia fazowanie dowolnej polilinii. Możesz określić promień fazowania. Źródłowa polilinia zostanie zachowana.

użyte komendy AutoCAD:
  
CHAPL
 
mpl.gif

POLILINIE: PRZESUŃ SEGMENT POLILINI

APLUS pozwala na przesuwanie segmentu polilini bez zmieniania kątów.

użyte komendy AutoCAD:
  
MPL
 
hterm.gif

KRESKOWANIA: KRESKOWANIE TERMOIZOLACJI

Za pomocą APLUSa możesz szybko wypełnić obszar kreskowaniem termoizolacji. Musisz tylko narysować granice kreskowania.

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 
swap.gif

EDYCJA: PODMIEŃ OBIEKTY

Możesz podmienić dowolne obiekty. APLUS użyje ich punktów bazowych, aby okreslić punkty wstawienia po podmianie.

użyte komendy AutoCAD:
  
SWAP
 
scx.gif

MODYFIKUJ: SKALUJ OBIEKTY TYLKO PO X/Y/Z

Za pomocą APLUSa możesz zeskalować obiekty wyłącznie w jednym kierunku. Wskaż obiekty, określ współczynnik skali i punkt bazowy, APLUS zrobi całą resztę.

użyte komendy AutoCAD:
  
SCX
,  
SCY
,  
SCZ
 
qd.gif

RYSUJ: SZYBKIE RYSOWANIE

Narzędzie szybkiego rysowania umożliwia tworzenie obiektów takich jak wskazane. Jeżeli wskażesz blok narzędzie utworzy jego kopie. APLUS rysuje je bez zmieniania aktywnej warstwy.

użyte komendy AutoCAD:
  
QD
 
pen.gif

RYSUJ: RYSOWANIE ODRĘCZNE

APLUS umożliwia rysowanie odręcznych kształtów ruchem myszy. Określ długość segmentów i ruszaj kursorem po ekranie, by rysować. Jeśli zbliżysz kursor wystarczająco blisko punktu początkowego, kształt zostanie zamknięty.

użyte komendy AutoCAD:
  
PEN
 
sqa.gif

RYSUJ: OBRÓCONY KWARDRAT

Aby narysować obrócony kwadrat, wystarczy że narysujesz jeden z jego boków.

użyte komendy AutoCAD:
  
SQA
 
tap.gif

RYSUJ: OZNACZENIE OTWORU

Aby narysować oznaczenie otworu, narysuj jeden z jego boków i określ wysokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
TAP
 
mcon.gif

RYSUJ: POŁĄCZENIA MIĘDZY LINIAMI

Możesz narysować wiele połączeń pomiędzy dwoma wskazanymi liniami.

użyte komendy AutoCAD:
  
MCON
 
self.gif

SELEKCJA: OGRODZENIE

Za pomocą APLUSa możesz tworzyć zaznaczenia o dowolnym kształcie. Narzędzie to działa podobnie jak rysowanie odręczne.

użyte komendy AutoCAD:
  
SELF
 
epick.gif

SELEKCJA: KASUJ WSKAZANE OBIEKTY

APLUS może zmienić wskazywanie w AutoCADzie w usuwanie. Wystarczy nacisnąć na obiekt by go usunąć.

użyte komendy AutoCAD:
  
EPICK
 
esel.gif

SELEKCJA: KASUJ OBIEKTY ZAZNACZENIA

APLUS może automatycznie kasować zaznaczone obiekty.

użyte komendy AutoCAD:
  
ESEL
 
txtma.gif

TEKSTY: KOPIUJ TEKST ZACHOWUJĄC ATRYBUTY

APLUS może kopiować teksty bez zmieniania atrybutów w docelowym polu tekstowym.

użyte komendy AutoCAD:
  
TXTMA
 
txts.gif

TEKSTY: PODMIEŃ POLA TEKSTOWE

APLUS może podmienić treści pól tekstowych bez zmianiania ich atrybutów.

użyte komendy AutoCAD:
  
TXTS
 
tedit.gif

TEKSTY: EDYTOR WIELKOŚCI LITER

APLUS może szybko zmienić wielkość liter w zaznaczonych polach tekstowych.

użyte komendy AutoCAD:
  
TEDIT
 
onestyle.gif

TEKSTY: USTAW JEDEN STYL DLA TEKSTÓW

APLUS może ustawić jeden styl tekstu dla zaznaczonych pól (bez zmieniania ich zawartości, wielkości czy warstwy)

użyte komendy AutoCAD:
  
ONESTYLE
 
did.gif

WYMIAROWANIE: PODZIEL LUB POŁĄCZ WYMIAROWANIA

APLUS może podzielić lub połączyć wskazane linie wymiarowe.

użyte komendy AutoCAD:
  
DID
,  
DIU
 
dipl.gif

WYMIAROWANIE: ZWYMIARUJ POLILINIĘ

APLUS umożliwia szybkie wymiarowanie wskazanej polilinii.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIPL
 
overlap.gif

CZYŚĆ: ZOBACZ POKRYWAJĄCE SIĘ OBIEKTY

APLUS może pokazać za pomocą wybranego koloru obiekty, które się pokrywają.

użyte komendy AutoCAD:
  
OVERLAP
 
plroof.gif

POLILINIE: DACH 2D/3D Z POLILINII

Tworzy siatkę dachu w oparciu o wskazaną polilinię. Można wykreślić dach na płaszczyźnie jak i w trójwymiarze.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLROOF
 
detail.gif

ARCHITEKTURA: POWIĘKSZONY DETAL

Tworzy powiększoną kopię wskazanego fragmentu by w większej skali móc przedstawić więcej detali.

użyte komendy AutoCAD:
  
DETAIL
 
biindex.gif

BLOKI: ZINTEGROWANY MENADŻER BLOKÓW

Dzięki zintegrowanemu menadżerowi bloków, możesz szybko wstawiać bloki do rysunków. Po zainstalowaniu APLUSa pojawi się menu BIINDEX, z którego można wybierać poszczególne kategorie bloków.

użyte komendy AutoCAD:
  
BIINDEX
 
d1.gif

ARCHITEKTURA: WSTAWIANIE DRZWI

APLUS przyśpiesza znacznie proces wstawiania drzwi, wystarczy wskazać miejsce i kierunek wstawienia, a APLUS automatycznie usunie na wymaganym odcinku ścianę oraz wstawi odpowiedni blok. Za pomocą ikon można następnie wstawione drzwi obracać.

użyte komendy AutoCAD:
  
D1
,  
DFL
 
drp.gif

ARCHITEKTURA: WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH DRZWI

Określ warstwę drzwi oraz okien. APLUS wykorzysta te ustawienia podczas wstawiania nowych drzwi.

użyte komendy AutoCAD:
  
DRP
,  
D1
 
cota.gif

ARCHITEKTURA: KOTA WYSOKOŚCIOWA

Po określeniu punktu na wysokości 0, APLUS będzie wstawiał zmierzoną wysokość do później wstawianych znaczników wysokości. Po zmianie wysokości punktu 0 koty wysokościowe mogą zostać automatycznie zaktualizowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
COTA
 
plshadow.gif

POLILINIE: CIEŃ

APLUS jest w stanie narysować linię cienia dla wybranego obiektu pod określonym kątem oraz na wyznaczoną długość.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSHADOW
 
plpers.gif

POLILINIE: PROSTA PERSPEKTYWA

APLUS jest w stanie zasymulować jednozbiegową perspektywę wybranego obiektu z określonego punktu zbiegu.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPERS
 
plu.gif

POLILINIE: ZŁĄCZENIE

Tworzy obiekt, który będzie zawierał w sobie częśc wspólną początkowych obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 
pli.gif

POLILINIE: PRZECIĘCIE

Tworzy obiekt, który będzie zawierał część wspolną pierwotnych obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 
pls.gif

POLILINIE: RÓŻNICA

Tworzy obiekt, który będzie zawierał różnice między pierwotnymi obiektami.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 
plt.gif

POLILINIE: PRZYCINANIE POLILINI

Użyj APLUSa aby przyciąc zachodzące na siebie powierzchnie.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 
plc.gif

POLILINIE: ZAMYKANIE POLILINII

Użyj APLUSa aby zamknąć otwarte obiekty stworzone z polilinii, w razie potrzeby utworzy zamykającą prostą.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLC
 
plunwarp.gif

POLILINIE: SIATKA GRANIASTOSŁUPA

Utwórz siatkę graniastosłupa z wybranej polilinii (podstawy).

użyte komendy AutoCAD:
  
PLUNWARP
 
rm.gif

OBSZARY: AUTOMATYCZNE OBLICZANIE POWIERZCHNI

APLUS automatycznie wykryje granice pomieszczeń i policzy ich powierzchnie.

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 
rmf.gif

OBSZARY: SZYBKIE OPISYWANIE POMIESZCZEŃ

Użyj APLUSa aby wstawić podstawowe opisy pomieszczeń (nazwa, numer, powierzchnia, materiał podłogi).

użyte komendy AutoCAD:
  
RMF
,  
RMN
,  
RMR
 
rml.gif

OBSZARY: ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Po opisaniu wszystkich pomieszeń możesz użyć APLUSa aby utworzyć tabele w programie AutoCAD z ich zestawieniem. Możliwy jest także eksport tych danych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 
fillet.gif

EDYCJA: POPRAWIONE FAZOWANIE

APLUS rozszerza komendę AutoCADa - fazuj. Teraz możesz używać jej z wieloma liniami lub robić jednocześnie fazowanie i uzgadnianie atrybutów.

użyte komendy AutoCAD:
  
MF
,  
FMA
 
wac.gif

ŚCIANY: ŁATWE TWORZENIE POŁĄCZEŃ

Komendy umożliwiające utworzenie połączeń między ścianami (narożniki/przecięcia).

użyte komendy AutoCAD:
  
WAC
,  
WAT
,  
WAX
 
cap.gif

ŚCIANY: ZAMYKANIE OTWORÓW

Komenda zamyka otwory w ścianach na wybranym obszarze.

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 
walls.gif

ŚCIANY: SZYBSZE TWORZENIE ŚCIAN

APLUS może utworzyć ściany o zadanej grubości z przecinających się lini (osi).

użyte komendy AutoCAD:
  
WALLS
 
pilars.gif

WALLS: RYSOWANIE SŁUPÓW

APLUS może wrysować słupy na przecięciach osi. Słupy mogą posiadać przekrój koła lub kwadratu.

użyte komendy AutoCAD:
  
PILARS
 
lco.gif

WALLS: OBWIEDNIA WIELU LINII

APLUS może wykonać obwiednie wielu linii jednocześnie, poprzez wykrycie połączeń między nimi, co może być użyteczne podczas tworzenia ścian zewnętrznych.

użyte komendy AutoCAD:
  
LCO
 
lce.gif

ŚCIANY: USUWANIE WIELU LINII

APLUS może usunąć wiele linii jednocześnie, poprzez wykrycie połączeń między nimi, co może być użyteczne podczas tworzenia ścian zewnętrznych.

użyte komendy AutoCAD:
  
LCE
 
of.gif

MODYFIKUJ: OBWIEDNIA O UŁAMEK DYSTANSU

Wykonaj obwiednie o ułamek wybranego dystansu. Możesz określić liczbę podziałów.

użyte komendy AutoCAD:
  
OF
 
rowa.gif

ŚCIANY: EDYTOWANIE ŚCIAN

Użyj APLUSa, aby wykonać modyfikacje na istniejących ścianach (przesuwanie, obracanie), pomieszczenia zostaną automatycznie zaktualizowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
ROWA
,  
COWA
,  
MWA
 
plarc.gif

POLILINIE: ZMIANA SEGMENTU POLILINII W ŁUK

Wskaż segment polilinii, aby przekształcić go w łuk.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLARC
 
plw.gif

POLILINIE: ZMIEŃ SZEROKOŚĆ POLILINII (CAŁEJ LUB SEGMENTU)

Wskaż segment polilinii, aby zmienić jej szerokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLW
,  
PLWS
 
bi.gif

BLOKI: USTALANIE KIERUNKU IMPORTOWANEGO BLOKU

Jest wiele bloków które potrzebujesz wstawić w odpowiednim kierunku, takich jak strzałka północy czy meble, APLUS zapyta o kąt obrotu bloku po jego wstawieniu.

użyte komendy AutoCAD:
  
BI
 
bil.gif

BLOKI: IMPORTUJ OSTATNI

Importuj ponownie ostatnio importowany blok.

użyte komendy AutoCAD:
  
BIL
 
ax1.gif

ARCHITEKTURA: NUMERACJA OSI

Utwórz numeracje osi za pomocą jednego kliknięcia.

użyte komendy AutoCAD:
  
AX1
,  
AXA
 
esc.gif

ARCHITEKTURA: AUTOMATYCZNE RYSOWANIE SCHODÓW

Wybierz dwa punkty na rysunku, a APLUS automatycznie rozrysuje schody o odpowiednich proporcjach.

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 
secl.gif

ARCHITEKTURA: LINIA PRZEKROJOWA

Szybkie rysowanie lini przekrojowych z wybranym oznaczeniem literowym.

użyte komendy AutoCAD:
  
SECL
 
nr.gif

ARCHITEKTURA: WSTAW ROSNĄCĄ NUMERACJE

Wstaw rosnące numery do rysunku. Możesz określić przedrostek lub przyrostek pojawiający się przy numeracji. W razie potrzeby APLUS umożliwia szybką zmianę numerów.

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
,  
NRU
,  
NRP
 
bcount.gif

BLOKI: LICZENIE BLOKÓW

Wybierz blok i określ miejsce wstawienia wartości. APLUS łączy wstawioną liczbę z ilością bloków na rysunku, więc jeśli ich ilość ulegnie zmianie, możliwe jest jej automatyczne uaktualnienie.

użyte komendy AutoCAD:
  
BCOUNT
,  
BCU
 
dlic.gif

RYSOWANIE: CIĄGŁA LINIA WYMIAROWA

APLUS może zwiększyć szybkość sporządzania wymiarowania.

użyte komendy AutoCAD:
  
DLIC
 
mdi.gif

TOOLS: PRZESUŃ TEKST WYMIAROWANIA

Użyj APLUSa aby szybko przesuwać tekst wymiarowania.

użyte komendy AutoCAD:
  
MDI
 
col.gif

MODYFIKACJA: KOPIUJ PO ŚCIEŻCE Z LINI/POLILINI

Możesz kopiować wybrane obiekty używając lini lub polilini jako ścieżki dla tej operacji.

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
,  
COPL
 
papers.gif

PAPIER: SZYBKIE RYSOWANIE ROZMIARU PAPIERU W MODELU

Rysowanie prostokąta wybranego formatu papieru (dostępne standardy A, B oraz C) w przestrzeni modelu, wraz z określeniem orientacji (horyzontalna lub wertykalna) oraz skali (1 : X).

użyte komendy AutoCAD:
  
A0
,  
A1
,  
A2
,  
A3
,  
A4
,  
A5
,  
A6
 
z1.gif

PRZYBLIŻANIE: PREDEFINIOWANE SKALE PRZYBLIŻEŃ

Użyj APLUSa aby przybliżyć do najczęściej używanych skali (jak chociażby 1:50, 1:100 itp.).

użyte komendy AutoCAD:
  
Z1
,  
Z2
,  
Z5
,  
Z10
,  
Z20
,  
Z25
,  
Z50
,  
Z100
,  
Z200
,  
Z250
,  
Z500
,  
Z1000
,  
Z2000
,  
Z2500
,  
Z5000
 
llw.gif

ŚCIANY: PRZEGLĄDANIE WARSTW

Przeglądanie kolejnych warstw.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLW
,  
LLWS
 
llm.gif

WARSTWY: ŁĄCZENIE WARSTW

Możesz szybko połączyć wybrane warstwy.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLM
 
lld.gif

WARSTWY: KASOWANIE WARSTW

Kasowanie warstw poprzez wybór pojedyńczego obiektu na nich zawartego.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLD
 
llc.gif

WARSTWY: ZMIANA KOLORU WARSTWY

Wybierz obiekt z warstwy, aby pojawiło się okno zmiany koloru warstwy.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLC
 
tofl.gif

WARSTWY: KOLEJNOŚĆ WARSTW

Ustanawianie kolejności warstw poprzez jedno kliknięcie na obiekcie.

użyte komendy AutoCAD:
  
TOFL
,  
TOBL
 
fixax.gif

ŚCIANY: USTALANIE DŁUGOŚCI OSI

APLUS umożliwia ustalenie odległości na jaką wystają osie.

użyte komendy AutoCAD:
  
FIXAX
 
pattern.gif

KRESKOWANIA: GENERATOR WZORÓW

APLUS umożliwia utworzenie wzorów kreskowań na podstawie zawartości wybranego obszaru.

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 
bi2.gif

ARCHITEKTURA: PREDEFINIOWANE SYMBOLE

Użyj APLUSa, aby wstawić najczęściej używane symbole architektoniczne.

użyte komendy AutoCAD:
  
BI
 
term.gif

LINIE: SZYBKA ZMIANA TYPU LINII

Użyj APLUSa, aby przekształcić typ wybranej lini (przykładowo na termoizolacje o zadanej grubości).

użyte komendy AutoCAD:
  
TERM
,  
TERMPL
 
ax.gif

LINIE: OSIE

Zmień dowolną linię w linię osi. Możesz także określić skalę poprzez wyznacznie odległości pomiędzy kropkami.

użyte komendy AutoCAD:
  
AX
 
axl.gif

RYSOWANIE: OŚ MIĘDZY LINIAMI

APLUS może utworzyć oś pomiędzy istniejącymi liniami.

użyte komendy AutoCAD:
  
AXL
,  
AXPL
 
expf.gif

NARZĘDZIA: EKSPORT WYBRANYCH OBIEKTÓW

Użyj APLUSa, aby wyeksportować wybrane obiekty do nowego pliku.

użyte komendy AutoCAD:
  
EXPF
 
ebll.gif

SELEKCJA: KASOWANIE OBIEKTÓW WG WARSTW

Kasowanie obiektów na wybranych warstwach.

użyte komendy AutoCAD:
  
EBLL
 
mbll.gif

SELEKCJA: PRZESUWANIE OBIEKTÓW WG WARSTW

Przesuwanie obiektów na wybranych warstwach.

użyte komendy AutoCAD:
  
MBLL
 
selan.gif

SELEKCJA: WYBÓR OBIEKTÓW WEDŁUG KĄTA

Wybierz obiekty według kąta pod jakim są położone lub narysowane.

użyte komendy AutoCAD:
  
SELAN
 
selc.gif

SELEKCJA: WYBÓR OBIEKTÓW WEDŁUG KOLORU

Wybierz obiekty według ich koloru.

użyte komendy AutoCAD:
  
SELC
 
llo.gif

WARSTWY: WIDOCZNOŚĆ

Możesz włączać i wyłączać warstwy poprzez kliknięcie na nie. Możesz także dokonać tego na warstwach o wybranych przedrostkach, przyrostkach lub zawierających określone słowa w swej nazwie.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLO
,  
LLON
,  
LLN
 
lll.gif

WARSTWY: SZYBSZE ZAMYKANIE/OTWIERANIE WARSTW

Możesz zamknąć lub otworzyć warstwę poprzez kliknięcie na nią, a także dokonywać tego na warstwach o określonych przedrostkach, przyrostkach lub tych, których nazwy zawierają określone słowa.

użyte komendy AutoCAD:
  
LLL
,  
LLLA
,  
LLU
,  
LLUA
 
mll.gif

WARSTWY: PRZEMIESZCZANIE OBIEKTÓW NA WARSTWY

Możesz przenieść wybrane obiekty na określone warstwy poprzez kliknięcie na nie.

użyte komendy AutoCAD:
  
MLL
,  
MLL0
,  
COLL
 
bindex.gif

BLOKI: INDEKS BLOKÓW

APLUS może wygenerować indeks wszystkich twoich bloków. Po użyciu odpowiedniej komendy kliknij na ekranie by sporządził liste obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
BINDEX
 
broc.gif

BLOKI: OBRÓT O STAŁY KĄT

Obracaj wybrany blok o zadany kąt.

użyte komendy AutoCAD:
  
BROC
 
bee.gif

BLOKI: EDYCJA BLOKÓW

Wybierz blok aby rozpocząć jego edycję w edytorze bloków AutoCAD.

użyte komendy AutoCAD:
  
BEE
 
bexs.gif

BLOKI: EKSPORTOWANIE WIELU BLOKÓW JEDNOCZEŚNIE

Hurtowy eksport bloków - APLUS eksportuje wszystkie bloki z zaznaczonego obszaru.

użyte komendy AutoCAD:
  
BEXS
 
blist.gif

BLOKI: LISTA BLOKÓW

Sporządź listę bloków użytych w rysunku

użyte komendy AutoCAD:
  
BLIST
 
bre.gif

BLOKI: WYMIEŃ BLOKI

Wybierz blok źródłowy a następnie zaznacz wszystkie bloki, które chcesz zmienić.

użyte komendy AutoCAD:
  
BRE
 
attma.gif

BLOKI: UZGODNIJ ATRYBUTY

APLUS może uzgadniać atrybuty we wskazanych blokach. Wybierz źródłowy blok, a następnie zaznacz wszystkie bloki, w których atrybuty mają być uzgodnione.

użyte komendy AutoCAD:
  
ATTMA
 
jj.gif

POLILINIE: ŁĄCZENIE POLILINI

Użyj APLUSa, aby połączyć jednocześnie wiele polilini.

użyte komendy AutoCAD:
  
JJ
 
plp.gif

POLILINIE: OCZYŚĆ POLILINIE

Oczyść wybrane polilinie z leżących zbyt blisko siebie wierzchołków.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 
beton.gif

KRESKOWANIE: PREDEFINIOWANE KRESKOWANIA

Użyj predefiniowanych, najczęściej występujących kreskowań, by wypełnić wybrane obszary.

użyte komendy AutoCAD:
  
BETON
,  
BETONZ
,  
SAND
,  
TERA
 
isol.gif

KRESKOWANIA: TERMOIZOLACJE

Tworzy linie termoizolacji o zadanej grubości.

użyte komendy AutoCAD:
  
ISOL
 
vvt.gif

WIDOKI: SKRÓTY

Użyj komend APLUSa aby skrócić czas przemieszczania się pomiędzy widokami.

użyte komendy AutoCAD:
  
VVT
,  
VVF
,  
VVL
,  
VVR
,  
VVB
,  
VVD
,  
VVA
,  
VVAA
 
vvo.gif

SELEKCJA: WYBÓR OBIEKTÓW WEDŁUG KOLORU WIDOK: OBRÓĆ WIDOK DO OBIEKTU

Wskaż obiekt, aby dostosować do niego widok (LUW).

użyte komendy AutoCAD:
  
VVO
 
mx.gif

MODIFIKACJA: PRZESUWANIE OBIEKTÓW W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE

Przy pomocy APLUSa możesz przesuwać obiekty w jednej, zadanej płaszczyźnie (X/Y/Z).

użyte komendy AutoCAD:
  
MX
,  
MY
,  
MZ
 
cox.gif

MODIFIKACJA: KOPIOWANIE OBIEKTÓW W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE

Przy pomocy APLUSa możesz kopiować obiekty w jednej, zadanej płaszczyźnie (X/Y/Z).

użyte komendy AutoCAD:
  
COX
,  
COY
,  
COZ
 
mih.gif

MODYFIKACJA: LUSTRO W POZIOMIE LUB PIONIE

Użyj APLUSa, aby wykonać lustrzane odbicie obiektu w pionie lub poziomie.

użyte komendy AutoCAD:
  
MIH
,  
MIHC
,  
MIV
,  
MIVC
 
fl.gif

MODYFIKUJ: PRZERZUĆ / PRZERZUĆ Z KOPIĄ

Przerzuć wybrane obiekty. Możesz także wykonać kopię pierwotnego obiektu.

użyte komendy AutoCAD:
  
FL
,  
FLC
 
recal.gif

RYSUJ: PRZEKRĘCONE PROSTOKĄTY

Narzędzie do rysowania obróconych prostokątów.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECAL
 
tal.gif

RYSUJ: TEKST POD KĄTEM

Określ kąt, aby narysować pochylony tekst.

użyte komendy AutoCAD:
  
TAL
 
sq.gif

RYSUJ: KWADRAT

Użyj APLUSa, aby rysować kwadraty. Możesz także określić długość boku i punkt wstawienia.

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 
incl.gif

RYSUJ: LINIA SPADKU

Wybierz kąt na rysunku, by APLUS narysował linię spadku.

użyte komendy AutoCAD:
  
INCL
 
guideh.gif

RYSUJ: LINIE POMOCNICZE

Rysuj poziome lub pionowe linie pomocnicze w wybranych punktach.

użyte komendy AutoCAD:
  
GUIDEH
,  
GUIDEV
 
lray.gif

RYSOWANIE: PROMIENIE

APLUS umożliwia łatwe tworzenie lini promieniście rozchodzących się od zadanego punktu.

użyte komendy AutoCAD:
  
LRAY
,  
MLRAY
 
terrain.gif

RYSUJ: TEREN 3D

Rysuj model terenu 3d z wybranych poziomic.

użyte komendy AutoCAD:
  
TERRAIN
 
ror.gif

MODYFIKACJA: OBRÓT O ZADANY KĄT

Obróć wybrane obiekty o kąt wybrany na rysunku.

użyte komendy AutoCAD:
  
ROR
 
rorc.gif

MODYFIKACJA: OBRÓT O ZADANY KĄT Z KOPIOWANIEM

Obróć wybrane obiekty o kąt wybrany na rysunku i utwórz kopię jako efekt.

użyte komendy AutoCAD:
  
RORC
 
re.gif

NARZĘDZIA: REGENERACJA / ODREGENEROWANIE

Użyj komendd APLUSa, aby zregenerować lub w razie potrzeby odregenerować widok.

użyte komendy AutoCAD:
  
RE
,  
UNRE
 
legend.gif

NARZĘDZIA: LEGENDA WARSTW

Określ miejsce na ekranie, gdzie APLUS utworzy legendę użytych warstw.

użyte komendy AutoCAD:
  
LEGEND
 
br.gif

EDYCJA: PRZERWIJ

Użyj APLUSa do zaawansowanego przerywania linii.

użyte komendy AutoCAD:
  
BR
,  
BRR
 
divl.gif

EDYCJA: DZIELENIE LINII

Użyj APLUSa, aby podzielić linie na wybraną ilość odcinków.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIVL
 
js.gif

EDYCJA: ŁĄCZENIE LINII

Użyj APLUSa aby połączyć wybrane linie.

użyte komendy AutoCAD:
  
JS
,  
JM
 
conn.gif

POLILINIE: POŁĄCZ DWIE POLILINIE

Użyj APLUSa, aby połączyć dwie polilinie najbliższym lub obydwoma końcami.

użyte komendy AutoCAD:
  
CONN
 
carc.gif

EDYCJA: ZAMKNIJ OKRĄG

Przekształcanie wybranych łuków w okręgi.

użyte komendy AutoCAD:
  
CARC
 
arcl.gif

EDYCJA: PRZEKSZTAŁĆ ŁUK W LINIE / LINIE W ŁUKI

Uzyj APLUSa aby przekształcić linie w łuki lub łuki w linie.

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
,  
LARC
 
plus.gif

NARZĘDZIA: POWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE KURSORA

Możesz zmienić wielkość kursora za pomocą jednej komendy.

użyte komendy AutoCAD:
  .gif
+
,  .gif
-
 
aplusen.gif

JĘZYKI: PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY JĘZYKAMI

Możesz przełączyć wersje językową w czasie używania programu.

użyte komendy AutoCAD:
  
APLUSEN
,  
APLUSPL
 
dwgi.gif

NARZĘDZIA: INFORMACJE O PLIKU

Wyświetl informacje o otwartym pliku dwg (obecna warsta, styl lini, wymiarowania, liczba elementów itp.)

użyte komendy AutoCAD:
  
DWGI
 
zi.gif

PRZYBLIŻANIE: INFORMACJE

Pokazuje informacje o poziomie przybliżenia w modelu i arkuszach.

użyte komendy AutoCAD:
  
ZI
 
prop.gif

NARZĘDZIA: PROPORCJE MIĘDZY DYSTANSAMI

Wybierz dwa dystanse, a APLUS policzy proporcję między nimi.

użyte komendy AutoCAD:
  
PROP
 
findt.gif

NARZĘDZIA: ZNAJDŹ TEKST

Odszukaj tekst na rysunku.

użyte komendy AutoCAD:
  
FINDT
 
findb.gif

NARZĘDZIA: ZNAJDŹ BLOK

Szukaj blok w pliku.

użyte komendy AutoCAD:
  
FINDB
 
chop.gif

NARZĘDZIA: ROZDZIEL LINIE

Użyj APLUSa, aby rozdzielić przecinające się linie

użyte komendy AutoCAD:
  
CHOP
,  
CHOPA
 
slanted.gif

NARZĘDZIA: WYSZUKAJ LINIE UDAJĄCE PIONOWE/POZIOME

Wyszukaj na rysunku linie, które wydają się proste lecz nie są. APLUS zaznaczy je na wybrany kolor

użyte komendy AutoCAD:
  
SLANTED