Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
,  
BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU
,  
DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET
,  
HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

recl.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI

Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 
reca.gif

RYSUJ: PROSTOKĄT O ZADANEJ POWIERZCHNI

Komenda RECA pozwala na rysowanie prostokąta o zadanej powierzchni. APLUS pyta o punkt początkowy, a potem na bieżąco pokazuje podgląd tworzonego prostokąta.

użyte komendy AutoCAD:
  
RECA
 
ramp.gif

ARCHITEKTONICZNE: PROJEKTOWANIE RAMP

APLUS pomaga projektowanie zjazdów w parkingach podziemnych. APLUS decyduje o tym, gdzie przełamać rampę, aby była dogodna do użycia.

użyte komendy AutoCAD:
  
RAMP
 
plin.gif

POLILINIE: RYSUJ FRAGMENT POLILINI ZAWARTY W INNEJ

APLUS może narysować część polilini, zawartą wewnątrz innej polilini.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLIN
 
plho.gif

POLILINIE: SYMBOL OTWORU W STROPIE

Za pomocą polecenia PLHO możesz szybko narysować symbol otworu w stropie z zamkniętej polilini. APLUS stworzy nową, zamkniętą polilinię.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLHO
 
hbo.gif

KRESKOWANIA: RYSUJ OBRYS KRESKOWANIA

Polecenie HBO może narysować obrys wybranego kreskowania. To może pomóc w odzyskaniu zagubionych informacji z rysunku.

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 
duct.gif

INSTALACJE: RYSOWANIE PRZEWODÓW I RUR

Po ustawieniu kilku parametrów możesz z łatwością projektować przewody i rury wewnątrz i na zewnątrz budynków.

użyte komendy AutoCAD:
  
DUCT
 
plm.gif

POLILINIE: PRZESUŃ, OBRÓĆ LUB SKALUJ WIELE SEGMENTÓW POLILINI

Polecenie PLM umożliwia przesuwanie wielu segmentów polilini jednocześnie. PLRO obraca, a PLSC skaluje wybrane segmenty. Za pomocą tych komend możesz swobodnie modyfikować polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
,  
PLRO
,  
PLSC
 
tlength.gif

WYMIAROWANIE: ZMIERZ ŁĄCZNĄ DŁUGOŚĆ

Za pomocą komendy TLENGTH możesz zmierzyć totalną długość wybranych obiektów. Polecenie mierzy długości niemal wszystkich typów obiektów dostępnych w AutoCAD.

użyte komendy AutoCAD:
  
TLENGTH
 
axo.gif

RYSUJ: RYSOWANIE SYMULACJI AKSONOMETRYCZNEJ PROJEKCJI (2D)

Polecenie AXO służy do rysowania symulacji aksonometrii wybranych obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
AXO
 
plco.gif

POLILINIE: KONTYNUUJ RYSOWANIE POLILINII

Polecenie PLCO służy do kontynuowania rysowania niezamkniętej polilinii. Polecenie zaczyna rysowanie najbliżej od wskazanego punktu na polilinii.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLCO
 
ropl.gif

POLILINIE: OBRACANIE SEGMENTU POLILINII

Polecenie ROPL obraca wybrany segment polilinii bez zmieniania kątów przyległych segmentów.

użyte komendy AutoCAD:
  
ROPL
 
alo.gif

NARZĘDZIA: WRYÓWNAJ POLILINIĘ DO LINII

Polecenie ALO służy do wyrównywania położenia wybranej polilinii do linii. Polecenie wyrównuje wskazany segment polilinii. Po wstawieniu jest możliwość przewrócenia polilinii.

użyte komendy AutoCAD:
  
ALO
 
plbo.gif

POLILINIE: RYSUJ OBRYS POLILINII O USTAWIONEJ SZEROKOŚCI

Za pomocą APLUSA możesz łatwo obrysować polilinie o określonej szerokości. Polecenie PLBO umożliwia przekształcanie szybkich szkiców wykonanych grubymi poliliniami w normalne polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLBO
 
tx.gif

TEKSTY: ROZBIJ OBIEKT TYPU TEXT LUB MTEXT

Komenda TX umożliwia rozbijanie dowolnego obiektu TEXT lub MTEXT. APLUS przekształca obiekty tekstowe w polilinie.

użyte komendy AutoCAD:
  
TX
 
pl2.gif

POLILINIE: PODWÓJNA POLILINIA / DOPASUJ POŁOŻENIE SEGMENTU

Za pomocą PL2 możesz szybko narysować podwójną polilinię. Możesz określić jej szerokość oraz justowanie. ALPL jest narzędziem do wyrównywania segmentu polilinii do przedłużenia wskazanej lini lub polilinii. Możesz wypełnić zamkniętą polilinię kreskowaniem ocieplenia za pomocą HTERM.

użyte komendy AutoCAD:
  
PL2
,  
ALPL
,  
HTERM
 
fpl.gif

POLILINIE: ZAOKRĄGL POLILINIĘ

APLUS umożliwia zaokrąglenie dowolnej polilini. Możesz określić promień zaokrąglenia. Źródłowa polilinia zostanie zachowana.

użyte komendy AutoCAD:
  
FPL
 
chapl.gif

POLILINIE: FAZUJ POLILINIE

APLUS umożliwia fazowanie dowolnej polilinii. Możesz określić promień fazowania. Źródłowa polilinia zostanie zachowana.

użyte komendy AutoCAD:
  
CHAPL
 
mpl.gif

POLILINIE: PRZESUŃ SEGMENT POLILINI

APLUS pozwala na przesuwanie segmentu polilini bez zmieniania kątów.

użyte komendy AutoCAD:
  
MPL
 
dipl.gif

WYMIAROWANIE: ZWYMIARUJ POLILINIĘ

APLUS umożliwia szybkie wymiarowanie wskazanej polilinii.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIPL
 
plroof.gif

POLILINIE: DACH 2D/3D Z POLILINII

Tworzy siatkę dachu w oparciu o wskazaną polilinię. Można wykreślić dach na płaszczyźnie jak i w trójwymiarze.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLROOF
 
plshadow.gif

POLILINIE: CIEŃ

APLUS jest w stanie narysować linię cienia dla wybranego obiektu pod określonym kątem oraz na wyznaczoną długość.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSHADOW
 
plpers.gif

POLILINIE: PROSTA PERSPEKTYWA

APLUS jest w stanie zasymulować jednozbiegową perspektywę wybranego obiektu z określonego punktu zbiegu.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPERS
 
plu.gif

POLILINIE: ZŁĄCZENIE

Tworzy obiekt, który będzie zawierał w sobie częśc wspólną początkowych obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 
pli.gif

POLILINIE: PRZECIĘCIE

Tworzy obiekt, który będzie zawierał część wspolną pierwotnych obiektów.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 
pls.gif

POLILINIE: RÓŻNICA

Tworzy obiekt, który będzie zawierał różnice między pierwotnymi obiektami.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 
plt.gif

POLILINIE: PRZYCINANIE POLILINI

Użyj APLUSa aby przyciąc zachodzące na siebie powierzchnie.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 
plc.gif

POLILINIE: ZAMYKANIE POLILINII

Użyj APLUSa aby zamknąć otwarte obiekty stworzone z polilinii, w razie potrzeby utworzy zamykającą prostą.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLC
 
plunwarp.gif

POLILINIE: SIATKA GRANIASTOSŁUPA

Utwórz siatkę graniastosłupa z wybranej polilinii (podstawy).

użyte komendy AutoCAD:
  
PLUNWARP
 
plarc.gif

POLILINIE: ZMIANA SEGMENTU POLILINII W ŁUK

Wskaż segment polilinii, aby przekształcić go w łuk.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLARC
 
plw.gif

POLILINIE: ZMIEŃ SZEROKOŚĆ POLILINII (CAŁEJ LUB SEGMENTU)

Wskaż segment polilinii, aby zmienić jej szerokość.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLW
,  
PLWS
 
jj.gif

POLILINIE: ŁĄCZENIE POLILINI

Użyj APLUSa, aby połączyć jednocześnie wiele polilini.

użyte komendy AutoCAD:
  
JJ
 
plp.gif

POLILINIE: OCZYŚĆ POLILINIE

Oczyść wybrane polilinie z leżących zbyt blisko siebie wierzchołków.

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 
conn.gif

POLILINIE: POŁĄCZ DWIE POLILINIE

Użyj APLUSa, aby połączyć dwie polilinie najbliższym lub obydwoma końcami.

użyte komendy AutoCAD:
  
CONN