FUNKCJE APLUSA

Poznaj lepiej APLUSA, niewątpliwie najlepszy dodatek do AutoCAD'a na świecie.

Pobierz!dokumentacja
Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

użyte komendy AutoCAD:   ALPL  
użyte komendy AutoCAD:   ARCL  
użyte komendy AutoCAD:   BDEL 
użyte komendy AutoCAD:   BLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   BLL0  
użyte komendy AutoCAD:   BMW 
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE+BADD 
użyte komendy AutoCAD:   CAP  
użyte komendy AutoCAD:   COL  
użyte komendy AutoCAD:   CON1  
użyte komendy AutoCAD:   COR  
użyte komendy AutoCAD:   DFL  
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  
użyte komendy AutoCAD:   DINORM 
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
użyte komendy AutoCAD:   DIU_DID 
użyte komendy AutoCAD:   ESC  
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL 
użyte komendy AutoCAD:   ESCPL2  
użyte komendy AutoCAD:   HASSOC 
użyte komendy AutoCAD:   HBET_HBETA 
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
użyte komendy AutoCAD:   HD 
użyte komendy AutoCAD:   HLEGEND 
użyte komendy AutoCAD:   HLINE 
użyte komendy AutoCAD:   HM  
użyte komendy AutoCAD:   HOFF_HON 
użyte komendy AutoCAD:   HRO  
użyte komendy AutoCAD:   HTER 
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
użyte komendy AutoCAD:   HTERM2 
użyte komendy AutoCAD:   HZIG 
użyte komendy AutoCAD:   LAY  
użyte komendy AutoCAD:   LAYC  
użyte komendy AutoCAD:   MALEN  
użyte komendy AutoCAD:   NR  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN_01 
użyte komendy AutoCAD:   PLAV  
użyte komendy AutoCAD:   PLD  
użyte komendy AutoCAD:   PLEV  
użyte komendy AutoCAD:   PLI  
użyte komendy AutoCAD:   PLJ 
użyte komendy AutoCAD:   PLM  
użyte komendy AutoCAD:   PLP  
użyte komendy AutoCAD:   PLPS  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO  
użyte komendy AutoCAD:   PLRO3 
użyte komendy AutoCAD:   PLS  
użyte komendy AutoCAD:   PLSC  
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
użyte komendy AutoCAD:   PLT2 
użyte komendy AutoCAD:   PLT3 
użyte komendy AutoCAD:   PLU  
użyte komendy AutoCAD:   PLWELD 
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
użyte komendy AutoCAD:   REVISION 
użyte komendy AutoCAD:   RM  
użyte komendy AutoCAD:   RME 
użyte komendy AutoCAD:   RME_2 
użyte komendy AutoCAD:   RML  
użyte komendy AutoCAD:   RMN  
użyte komendy AutoCAD:   RMNA 
użyte komendy AutoCAD:   RMS  
użyte komendy AutoCAD:   RMSB 
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
użyte komendy AutoCAD:   VPP  
recl.gifRYSUJ: PROSTOKĄT POMIĘDZY LINIAMI
Polecenie RECL tworzy prostokąt (lub czworobok) pomiędzy dwoma wskazanymi liniami lub segmentami polini. Polecenie pomaga łatwo zamykać otwory o różnych kształtach.
użyte komendy AutoCAD:   RECL 
reca.gifRYSUJ: PROSTOKĄT O ZADANEJ POWIERZCHNI
Komenda RECA pozwala na rysowanie prostokąta o zadanej powierzchni. APLUS pyta o punkt początkowy, a potem na bieżąco pokazuje podgląd tworzonego prostokąta.
użyte komendy AutoCAD:   RECA 
ramp.gifARCHITEKTONICZNE: PROJEKTOWANIE RAMP
APLUS pomaga projektowanie zjazdów w parkingach podziemnych. APLUS decyduje o tym, gdzie przełamać rampę, aby była dogodna do użycia.
użyte komendy AutoCAD:   RAMP 
plin.gifPOLILINIE: RYSUJ FRAGMENT POLILINI ZAWARTY W INNEJ
APLUS może narysować część polilini, zawartą wewnątrz innej polilini.
użyte komendy AutoCAD:   PLIN 
plho.gifPOLILINIE: SYMBOL OTWORU W STROPIE
Za pomocą polecenia PLHO możesz szybko narysować symbol otworu w stropie z zamkniętej polilini. APLUS stworzy nową, zamkniętą polilinię.
użyte komendy AutoCAD:   PLHO 
hoff.gifKRESKOWANIE: WYŁĄCZ LUB WŁĄCZ WSZYSTKIE KRESKOWANIA
Za pomocą poleceń HOFF i HON możesz łatwo kontrolować widoczność kreskowań na rysunku. Ta komenda wyłącza lub włącza kreskowania niezależnie od tego, na jakiej są warstwie.
użyte komendy AutoCAD:   HOFF  HON  
hu.gifKRESKOWANIA: ŁĄCZENIE KRESKOWAŃ
APLUS może połączyć wybrane kreskowania. APLUS ustawia styl pierwszego wybranego kreskowania dla wszystkich pól.
użyte komendy AutoCAD:   HU 
hbo.gifKRESKOWANIA: RYSUJ OBRYS KRESKOWANIA
Polecenie HBO może narysować obrys wybranego kreskowania. To może pomóc w odzyskaniu zagubionych informacji z rysunku.
użyte komendy AutoCAD:   HBO 
duct.gifINSTALACJE: RYSOWANIE PRZEWODÓW I RUR
Po ustawieniu kilku parametrów możesz z łatwością projektować przewody i rury wewnątrz i na zewnątrz budynków.
użyte komendy AutoCAD:   DUCT 
dis.gifWYMIAROWANIE: SZYBKIE PRZESUWANIE LINI WYMIAROWYCH
APLUS może wykryć linie wymiarowe, które ze sobą sąsiadują, a potem umożliwić ich szybkie przesunięcie w nowe miejsce.
użyte komendy AutoCAD:   DIS 
detail2.gifRYSUJ: RYSOWANIE PROSTOKĄTU Z DETALEM
Polecenie DETAIL2 działa podobnie do DETAIL, z tą różnicą, że tworzy okno o kształcie prostokąta.
użyte komendy AutoCAD:   DETAIL2 
grass.gifRYSUJ: NOWY GENERATOR TRAWY
Za pomocą APLUSA możesz łatwo tworzyć trawę. Wystarczy, że określisz przebieg gruntu. Nowy wzór generuje trawę jako polilinie zamiast lini.
użyte komendy AutoCAD:   GRASS  
plm.gifPOLILINIE: PRZESUŃ, OBRÓĆ LUB SKALUJ WIELE SEGMENTÓW POLILINI
Polecenie PLM umożliwia przesuwanie wielu segmentów polilini jednocześnie. PLRO obraca, a PLSC skaluje wybrane segmenty. Za pomocą tych komend możesz swobodnie modyfikować polilinie.
użyte komendy AutoCAD:   PLM  PLRO  PLSC  
attcase.gifATRYBUTY: ZMIEŃ WIELKOŚĆ LITER W ATRYBUTACH
Polecenie ATTCASE może zmienić wielkość liter w wybranych atrybutach. Komenda zmienia wielkości liter w wybranych instancjach określonego bloku.
użyte komendy AutoCAD:   ATTCASE  
bremove.gifBLOKI: USUŃ ELEMENT Z DEFINICJI BLOKU
Za pomocą polecenia BREMOVE możesz usunąć wskazane obiekty z definicji bloku. Duplikat usuwanych obiektów pojawia się w miejscu usuwanego elementu.
użyte komendy AutoCAD:   BREMOVE  
bxa.gifBLOKI: ROZBIJANIE WSZYSTKICH BLOKÓW
Komenda BXA znajduje i rozbija wszystkie bloki w otwartym pliku. Dodatkowo zostaną usunięte definicje bloków.
użyte komendy AutoCAD:   BXA  
tabl.gifNARZĘDZIA: RYSOWANIE LINI TABELI DLA OBIEKTÓW TEKSTOWYCH
APLUS jest w stanie narysować linie tabeli dla wybranych obiektów TEXT lub MTEXT. Polecenie TABL wykrywa granice pomiędzy obiektami tekstowymi. Nachodzące pola tekstowe są ignorowane.
użyte komendy AutoCAD:   TABL  
tabe.gifNARZĘDZIA: EKSPORTOWANIE TEKSTÓW DO EXCELA
Polecenie TABE umożliwia eksportowanie wybranych obiektów TEXT lub MTEXT do Microsoft Excel. APLUS wykrywa pozycje tekstów i kopiuje zawartość na odpowiednie miejsca w arkuszu Excel. Nachodzące na siebie teksty są ignorowane.
użyte komendy AutoCAD:   TABE  
tabi.gifNARZĘDZIA: IMPORT DANYCH Z KOMÓREK EXCELA
APLUS umożliwia import danych wprost z arkusza Microsoft Excel. Polecenie TABI zastępuje wskazane obiekty TEXT lub MTEXT zawartością wybranego pliku Excela.
użyte komendy AutoCAD:   TABI  
esl.gifNARZĘDZIA: USUŃ LINIE KRÓTSZE NIŻ
Komenda ESL usuwa linie krótsze niż określony dystans. Polecenie kasuje takie linie w obrębie zaznaczenia.
użyte komendy AutoCAD:   ESL  
tlength.gifWYMIAROWANIE: ZMIERZ ŁĄCZNĄ DŁUGOŚĆ
Za pomocą komendy TLENGTH możesz zmierzyć totalną długość wybranych obiektów. Polecenie mierzy długości niemal wszystkich typów obiektów dostępnych w AutoCAD.
użyte komendy AutoCAD:   TLENGTH  
projectpo.gifRYSUJ: RYSOWANIE PROJEKCJI PUNKTU NA WYBRANĄ LINIĘ
Komendą PROJECTPO można narysować projekcję z określonego punktu na wybraną linię. Polecenie tworzy linie prostopadłe do wybranej linii z domyślną długością.
użyte komendy AutoCAD:   PROJECTPO  
collisions.gifNARZĘDZIA: WYKRYWANIE KOLIZJI POMIĘDZY OBIEKTAMI NA RÓŻNYCH WARSTWACH
Polecenie COLLISIONS służy do wykrywania kolizji pomiędzy obiektami na różnych warstwach. Kolizje są pokazywane jako czerwone kwadraty na ekranie.
użyte komendy AutoCAD:   COLLISIONS  
harea.gifKRESKOWANIE: MIERZENIE POWIERZCHNI KRESKOWAŃ
Polecenie HAREA służy do mierzenia łącznej powierzchni wskazanych kreskowań.
użyte komendy AutoCAD:   HAREA  
axo.gifRYSUJ: RYSOWANIE SYMULACJI AKSONOMETRYCZNEJ PROJEKCJI (2D)
Polecenie AXO służy do rysowania symulacji aksonometrii wybranych obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   AXO  
dwgver.gifNARZĘDZIA: WYŚWIETLANIE WERSJI PLIKÓW DWG W FOLDERZE
Skorzystaj z polecenia DWGVER, aby sprawdzić wersje plików DWG w wybranym folderze. Lista wersji plików wyświetlona będzie w linii poleceń.
użyte komendy AutoCAD:   DWGVER  
plco.gifPOLILINIE: KONTYNUUJ RYSOWANIE POLILINII
Polecenie PLCO służy do kontynuowania rysowania niezamkniętej polilinii. Polecenie zaczyna rysowanie najbliżej od wskazanego punktu na polilinii.
użyte komendy AutoCAD:   PLCO  
ropl.gifPOLILINIE: OBRACANIE SEGMENTU POLILINII
Polecenie ROPL obraca wybrany segment polilinii bez zmieniania kątów przyległych segmentów.
użyte komendy AutoCAD:   ROPL  
alo.gifNARZĘDZIA: WRYÓWNAJ POLILINIĘ DO LINII
Polecenie ALO służy do wyrównywania położenia wybranej polilinii do linii. Polecenie wyrównuje wskazany segment polilinii. Po wstawieniu jest możliwość przewrócenia polilinii.
użyte komendy AutoCAD:   ALO  
plbo.gifPOLILINIE: RYSUJ OBRYS POLILINII O USTAWIONEJ SZEROKOŚCI
Za pomocą APLUSA możesz łatwo obrysować polilinie o określonej szerokości. Polecenie PLBO umożliwia przekształcanie szybkich szkiców wykonanych grubymi poliliniami w normalne polilinie.
użyte komendy AutoCAD:   PLBO  
unroll.gifRYSUJ: ROZWIŃ PŁASZCZYZNY OBIEKTU 3D
Polecenie UNROLL umożliwia rozłożenie wybranego obiektu 3D na poszczególne ściany. APLUS wrysowuje rozłożone ściany w aktualnym widoku.
użyte komendy AutoCAD:   UNROLL  
solidvol.gifWYMIAROWANIE: MIERZENIE OBJĘTOŚCI BRYŁ
Za pomocą polecenia SOLIDVOL możesz zmierzyć objętość wybranych brył 3D. Rezultat będzie wyświetlony w linii poleceń AutoCAD.
użyte komendy AutoCAD:   SOLIDVOL  
alt.gifTEKSTY: WRYÓWNAJ POŁOŻENIE TEKSTU DO LINII
Poleceniem ALT możesz wryównać obiekt typu TEXT lub MTEXT do wskazanej linii lub polilinii. Po wskazaniu linii wryównania (kąta) możesz określić także punkt wstawienia obróconego tekstu.
użyte komendy AutoCAD:   ALT  
tx.gifTEKSTY: ROZBIJ OBIEKT TYPU TEXT LUB MTEXT
Komenda TX umożliwia rozbijanie dowolnego obiektu TEXT lub MTEXT. APLUS przekształca obiekty tekstowe w polilinie.
użyte komendy AutoCAD:   TX  
man.gifMODYFIKUJ: PRZESUŃ WYBRANE OBIEKTY POD OKREŚLONYM KĄTEM
Za pomocą polecenia MAN możesz przesuwać wskazane obiekty pod określonym kątem. Po określeniu kąta przesuwania, możesz skorzystać z przyciągania APLUS do ustawienia obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   MAN  
om.gifEDYTUJ: ODDALANIE WIELOKROTNE
Za pomocą APLUSA możesz oddalać wskazany obiekt wielokrotnie za jednym razem.
użyte komendy AutoCAD:   OM  
oe.gifEDYTUJ: ODDAL I USUŃ
Za pomocą polecenia OE możesz oddalić wskazane obiekty i usunąć oryginał.
użyte komendy AutoCAD:   OE  
swapsel.gifMODYFIKUJ: ZAMIEŃ WSKAZANE OBIEKTY
SWAPSEL umożliwia podmienianie wielu obiektów naraz. APLUS zapyta o punkty bazowe grup obiektów aby je przesunąć.
użyte komendy AutoCAD:   SWAPSEL  
isel.gifWYBIERANIE: UKRYJ LUB WYIZOLUJ WYBRANE OBIEKTU (JAK W 3D STUDIO)
Za pomocą poleceń HSEL i ISEL możesz ukryć lub wyizolować wskazane obiekty, tak jak w Autodesk 3D Studio MAX. Użyj komendy USEL by przywrócić ukryte obiekty.
użyte komendy AutoCAD:   HSEL  ISEL  USEL  
pl2.gifPOLILINIE: PODWÓJNA POLILINIA / DOPASUJ POŁOŻENIE SEGMENTU
Za pomocą PL2 możesz szybko narysować podwójną polilinię. Możesz określić jej szerokość oraz justowanie. ALPL jest narzędziem do wyrównywania segmentu polilinii do przedłużenia wskazanej lini lub polilinii. Możesz wypełnić zamkniętą polilinię kreskowaniem ocieplenia za pomocą HTERM.
użyte komendy AutoCAD:   PL2  ALPL  HTERM  
diline.gifWYMIAROWANIE: SZYBKA LINIA WYMIAROWA
Za pomocą DILINE możesz szybko narysować linie wymiarowe. Wystarczy narysować linię przebiegu, a APLUS automatycznie narysuje linie wymiarowe.
użyte komendy AutoCAD:   DILINE  DIU  DID  
diflat.gifWYMIAROWANIE: SPŁASZCZANIE WYMIAROWAŃ
Możesz spłaszczać linie wymiarowe za pomocą komendy DIFLAT. Użyj tej komendy, aby pozbyć się problemów z liniami wymiarowymi podczas ich obracania.
użyte komendy AutoCAD:   DIFLAT  
replacet.gifTEKSTY: HURTOWE ZAMIENIANIE TEKSTÓW
Za pomocą APLUSA możesz hurtowo podmieniać teksty. Określ tekst do podmienienia i nowy tekst. APLUS wyszuka instancje tekstu i automatycznie je podmieni.
użyte komendy AutoCAD:   REPLACET  
slicel.gifARCHITEKTURA: RYSUJ LINIE PRZEKROJONE
Wystarczy, że narysujesz linie przechodzącą przez obiekty, a APLUS narysuje linie przekrojone na określoną wysokość.
użyte komendy AutoCAD:   SLICEL  
spiro.gifRYSOWANIE: RYSUJ SPIRALĘ
APLUS może narysować spiralę o określonych wymiarach. Możesz wybrać czy spirala ma składać się z polilini czy z kropek (punktów).
użyte komendy AutoCAD:   SPIRO  
drg.gifARCHITEKTURA: GENERATOR DRZWI
Za pomocą generatora drzwi APLUSA (komenda DRG), możesz łatwo tworzyć i wstawiać własne typy drzwi. Możesz usunąć niepotrzebne drzwi lub okna za pomocą komendy CAP.
użyte komendy AutoCAD:   DRG  CAP  
beam.gifKONSTRUKCJE: RYSOWANIE BELKI
APLUS może szybko rozrysować przekrój belki. Możesz wybrać wszystkie warstwy i wymiary poszczególnych elementów.
użyte komendy AutoCAD:   BEAM  
slab.gifKONSTRUKCJE: RYSUJ PŁYTĘ
APLUS rozrysowuje płytę na podstawie wpisanych lub narysowanych wymiarów.
użyte komendy AutoCAD:   SLAB  
bar.gifKONSTRUKCJE: RYSOWANIE PRĘTÓW
APLUS może rysować pręty o określonej grubości.
użyte komendy AutoCAD:   BAR  BARDI  
bars.gifKONSTRUKCJE: RYSOWANIE PRĘTÓW W PRZEKROJU
Możesz szybko rozrysowywać pręty w przekroju.
użyte komendy AutoCAD:   BARS  
qb.gifBLOKI: SZYBSZE TWORZENIE BLOKÓW
Aby stworzyć nowy blok za pomocą APLUSa, wskaż obiekty, określ punkt wstawienia i nazwę bloku.
użyte komendy AutoCAD:   QB  
ben.gifBLOKI: USUŃ ZAGNIEŻDŻONE OBIEKTY
Możesz teraz łatwo usuwać obiekty z definicji bloku bez wchodzenia do Edytora Bloków. Wystarczy wskazać obiekt, a APLUS pozbędzie się go z definicji bloku.
użyte komendy AutoCAD:   BEN  
badd.gifBLOKI: DODAJ ELEMENTY DO BLOKU
Aby dodać obiekty do definicji bloku wystarczy, że wskażesz blok i wybierzesz obiekty do dodania.
użyte komendy AutoCAD:   BADD  
bcen.gifBLOKI: WYŚRODKUJ BLOK
Za pomocą APLUSa możesz łatwo wyśrodkować definicję bloku. Możliwe jest też ustawienie punktu wstawienia w narożnikach lub wyśrodkowanie bloku w poziomie lub pionie.
użyte komendy AutoCAD:   BCEN  
betype.gifBLOKI: USUWANIE ELEMENTÓW OKREŚLONEGO TYPU
APLUS może usunąć obiekty określonego typu z definicji bloku. Możesz wybierać spośród obiektów prostych (takich jak linie czy koła) lub złożonych (np.: odnośniki zewnętrzne).
użyte komendy AutoCAD:   BETYPE  
fpl.gifPOLILINIE: ZAOKRĄGL POLILINIĘ
APLUS umożliwia zaokrąglenie dowolnej polilini. Możesz określić promień zaokrąglenia. Źródłowa polilinia zostanie zachowana.
użyte komendy AutoCAD:   FPL  
chapl.gifPOLILINIE: FAZUJ POLILINIE
APLUS umożliwia fazowanie dowolnej polilinii. Możesz określić promień fazowania. Źródłowa polilinia zostanie zachowana.
użyte komendy AutoCAD:   CHAPL  
mpl.gifPOLILINIE: PRZESUŃ SEGMENT POLILINI
APLUS pozwala na przesuwanie segmentu polilini bez zmieniania kątów.
użyte komendy AutoCAD:   MPL  
hterm.gifKRESKOWANIA: KRESKOWANIE TERMOIZOLACJI
Za pomocą APLUSa możesz szybko wypełnić obszar kreskowaniem termoizolacji. Musisz tylko narysować granice kreskowania.
użyte komendy AutoCAD:   HTERM  
swap.gifEDYCJA: PODMIEŃ OBIEKTY
Możesz podmienić dowolne obiekty. APLUS użyje ich punktów bazowych, aby okreslić punkty wstawienia po podmianie.
użyte komendy AutoCAD:   SWAP  
scx.gifMODYFIKUJ: SKALUJ OBIEKTY TYLKO PO X/Y/Z
Za pomocą APLUSa możesz zeskalować obiekty wyłącznie w jednym kierunku. Wskaż obiekty, określ współczynnik skali i punkt bazowy, APLUS zrobi całą resztę.
użyte komendy AutoCAD:   SCX  SCY  SCZ  
qd.gifRYSUJ: SZYBKIE RYSOWANIE
Narzędzie szybkiego rysowania umożliwia tworzenie obiektów takich jak wskazane. Jeżeli wskażesz blok narzędzie utworzy jego kopie. APLUS rysuje je bez zmieniania aktywnej warstwy.
użyte komendy AutoCAD:   QD  
pen.gifRYSUJ: RYSOWANIE ODRĘCZNE
APLUS umożliwia rysowanie odręcznych kształtów ruchem myszy. Określ długość segmentów i ruszaj kursorem po ekranie, by rysować. Jeśli zbliżysz kursor wystarczająco blisko punktu początkowego, kształt zostanie zamknięty.
użyte komendy AutoCAD:   PEN  
sqa.gifRYSUJ: OBRÓCONY KWARDRAT
Aby narysować obrócony kwadrat, wystarczy że narysujesz jeden z jego boków.
użyte komendy AutoCAD:   SQA  
tap.gifRYSUJ: OZNACZENIE OTWORU
Aby narysować oznaczenie otworu, narysuj jeden z jego boków i określ wysokość.
użyte komendy AutoCAD:   TAP  
mcon.gifRYSUJ: POŁĄCZENIA MIĘDZY LINIAMI
Możesz narysować wiele połączeń pomiędzy dwoma wskazanymi liniami.
użyte komendy AutoCAD:   MCON  
self.gifSELEKCJA: OGRODZENIE
Za pomocą APLUSa możesz tworzyć zaznaczenia o dowolnym kształcie. Narzędzie to działa podobnie jak rysowanie odręczne.
użyte komendy AutoCAD:   SELF  
epick.gifSELEKCJA: KASUJ WSKAZANE OBIEKTY
APLUS może zmienić wskazywanie w AutoCADzie w usuwanie. Wystarczy nacisnąć na obiekt by go usunąć.
użyte komendy AutoCAD:   EPICK  
esel.gifSELEKCJA: KASUJ OBIEKTY ZAZNACZENIA
APLUS może automatycznie kasować zaznaczone obiekty.
użyte komendy AutoCAD:   ESEL  
txtma.gifTEKSTY: KOPIUJ TEKST ZACHOWUJĄC ATRYBUTY
APLUS może kopiować teksty bez zmieniania atrybutów w docelowym polu tekstowym.
użyte komendy AutoCAD:   TXTMA  
txts.gifTEKSTY: PODMIEŃ POLA TEKSTOWE
APLUS może podmienić treści pól tekstowych bez zmianiania ich atrybutów.
użyte komendy AutoCAD:   TXTS  
tedit.gifTEKSTY: EDYTOR WIELKOŚCI LITER
APLUS może szybko zmienić wielkość liter w zaznaczonych polach tekstowych.
użyte komendy AutoCAD:   TEDIT  
onestyle.gifTEKSTY: USTAW JEDEN STYL DLA TEKSTÓW
APLUS może ustawić jeden styl tekstu dla zaznaczonych pól (bez zmieniania ich zawartości, wielkości czy warstwy)
użyte komendy AutoCAD:   ONESTYLE  
did.gifWYMIAROWANIE: PODZIEL LUB POŁĄCZ WYMIAROWANIA
APLUS może podzielić lub połączyć wskazane linie wymiarowe.
użyte komendy AutoCAD:   DID  DIU  
dipl.gifWYMIAROWANIE: ZWYMIARUJ POLILINIĘ
APLUS umożliwia szybkie wymiarowanie wskazanej polilinii.
użyte komendy AutoCAD:   DIPL  
overlap.gifCZYŚĆ: ZOBACZ POKRYWAJĄCE SIĘ OBIEKTY
APLUS może pokazać za pomocą wybranego koloru obiekty, które się pokrywają.
użyte komendy AutoCAD:   OVERLAP  
plroof.gifPOLILINIE: DACH 2D/3D Z POLILINII
Tworzy siatkę dachu w oparciu o wskazaną polilinię. Można wykreślić dach na płaszczyźnie jak i w trójwymiarze.
użyte komendy AutoCAD:   PLROOF  
detail.gifARCHITEKTURA: POWIĘKSZONY DETAL
Tworzy powiększoną kopię wskazanego fragmentu by w większej skali móc przedstawić więcej detali.
użyte komendy AutoCAD:   DETAIL  
biindex.gifBLOKI: ZINTEGROWANY MENADŻER BLOKÓW
Dzięki zintegrowanemu menadżerowi bloków, możesz szybko wstawiać bloki do rysunków. Po zainstalowaniu APLUSa pojawi się menu BIINDEX, z którego można wybierać poszczególne kategorie bloków.
użyte komendy AutoCAD:   BIINDEX  
d1.gifARCHITEKTURA: WSTAWIANIE DRZWI
APLUS przyśpiesza znacznie proces wstawiania drzwi, wystarczy wskazać miejsce i kierunek wstawienia, a APLUS automatycznie usunie na wymaganym odcinku ścianę oraz wstawi odpowiedni blok. Za pomocą ikon można następnie wstawione drzwi obracać.
użyte komendy AutoCAD:   D1  DFL  
drp.gifARCHITEKTURA: WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH DRZWI
Określ warstwę drzwi oraz okien. APLUS wykorzysta te ustawienia podczas wstawiania nowych drzwi.
użyte komendy AutoCAD:   DRP  D1  
cota.gifARCHITEKTURA: KOTA WYSOKOŚCIOWA
Po określeniu punktu na wysokości 0, APLUS będzie wstawiał zmierzoną wysokość do później wstawianych znaczników wysokości. Po zmianie wysokości punktu 0 koty wysokościowe mogą zostać automatycznie zaktualizowane.
użyte komendy AutoCAD:   COTA  
plshadow.gifPOLILINIE: CIEŃ
APLUS jest w stanie narysować linię cienia dla wybranego obiektu pod określonym kątem oraz na wyznaczoną długość.
użyte komendy AutoCAD:   PLSHADOW  
plpers.gifPOLILINIE: PROSTA PERSPEKTYWA
APLUS jest w stanie zasymulować jednozbiegową perspektywę wybranego obiektu z określonego punktu zbiegu.
użyte komendy AutoCAD:   PLPERS  
plu.gifPOLILINIE: ZŁĄCZENIE
Tworzy obiekt, który będzie zawierał w sobie częśc wspólną początkowych obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   PLU  
pli.gifPOLILINIE: PRZECIĘCIE
Tworzy obiekt, który będzie zawierał część wspolną pierwotnych obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   PLI  
pls.gifPOLILINIE: RÓŻNICA
Tworzy obiekt, który będzie zawierał różnice między pierwotnymi obiektami.
użyte komendy AutoCAD:   PLS  
plt.gifPOLILINIE: PRZYCINANIE POLILINI
Użyj APLUSa aby przyciąc zachodzące na siebie powierzchnie.
użyte komendy AutoCAD:   PLT  
plc.gifPOLILINIE: ZAMYKANIE POLILINII
Użyj APLUSa aby zamknąć otwarte obiekty stworzone z polilinii, w razie potrzeby utworzy zamykającą prostą.
użyte komendy AutoCAD:   PLC  
plunwarp.gifPOLILINIE: SIATKA GRANIASTOSŁUPA
Utwórz siatkę graniastosłupa z wybranej polilinii (podstawy).
użyte komendy AutoCAD:   PLUNWARP  
rm.gifOBSZARY: AUTOMATYCZNE OBLICZANIE POWIERZCHNI
APLUS automatycznie wykryje granice pomieszczeń i policzy ich powierzchnie.
użyte komendy AutoCAD:   RM  
rmf.gifOBSZARY: SZYBKIE OPISYWANIE POMIESZCZEŃ
Użyj APLUSa aby wstawić podstawowe opisy pomieszczeń (nazwa, numer, powierzchnia, materiał podłogi).
użyte komendy AutoCAD:   RMF  RMN  RMR  
rml.gifOBSZARY: ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
Po opisaniu wszystkich pomieszeń możesz użyć APLUSa aby utworzyć tabele w programie AutoCAD z ich zestawieniem. Możliwy jest także eksport tych danych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
użyte komendy AutoCAD:   RML  
fillet.gifEDYCJA: POPRAWIONE FAZOWANIE
APLUS rozszerza komendę AutoCADa - fazuj. Teraz możesz używać jej z wieloma liniami lub robić jednocześnie fazowanie i uzgadnianie atrybutów.
użyte komendy AutoCAD:   MF  FMA  
wac.gifŚCIANY: ŁATWE TWORZENIE POŁĄCZEŃ
Komendy umożliwiające utworzenie połączeń między ścianami (narożniki/przecięcia).
użyte komendy AutoCAD:   WAC  WAT  WAX  
cap.gifŚCIANY: ZAMYKANIE OTWORÓW
Komenda zamyka otwory w ścianach na wybranym obszarze.
użyte komendy AutoCAD:   CAP  
walls.gifŚCIANY: SZYBSZE TWORZENIE ŚCIAN
APLUS może utworzyć ściany o zadanej grubości z przecinających się lini (osi).
użyte komendy AutoCAD:   WALLS  
pilars.gifWALLS: RYSOWANIE SŁUPÓW
APLUS może wrysować słupy na przecięciach osi. Słupy mogą posiadać przekrój koła lub kwadratu.
użyte komendy AutoCAD:   PILARS  
lco.gifWALLS: OBWIEDNIA WIELU LINII
APLUS może wykonać obwiednie wielu linii jednocześnie, poprzez wykrycie połączeń między nimi, co może być użyteczne podczas tworzenia ścian zewnętrznych.
użyte komendy AutoCAD:   LCO  
lce.gifŚCIANY: USUWANIE WIELU LINII
APLUS może usunąć wiele linii jednocześnie, poprzez wykrycie połączeń między nimi, co może być użyteczne podczas tworzenia ścian zewnętrznych.
użyte komendy AutoCAD:   LCE  
of.gifMODYFIKUJ: OBWIEDNIA O UŁAMEK DYSTANSU
Wykonaj obwiednie o ułamek wybranego dystansu. Możesz określić liczbę podziałów.
użyte komendy AutoCAD:   OF  
rowa.gifŚCIANY: EDYTOWANIE ŚCIAN
Użyj APLUSa, aby wykonać modyfikacje na istniejących ścianach (przesuwanie, obracanie), pomieszczenia zostaną automatycznie zaktualizowane.
użyte komendy AutoCAD:   ROWA  COWA  MWA  
plarc.gifPOLILINIE: ZMIANA SEGMENTU POLILINII W ŁUK
Wskaż segment polilinii, aby przekształcić go w łuk.
użyte komendy AutoCAD:   PLARC  
plw.gifPOLILINIE: ZMIEŃ SZEROKOŚĆ POLILINII (CAŁEJ LUB SEGMENTU)
Wskaż segment polilinii, aby zmienić jej szerokość.
użyte komendy AutoCAD:   PLW  PLWS  
bi.gifBLOKI: USTALANIE KIERUNKU IMPORTOWANEGO BLOKU
Jest wiele bloków które potrzebujesz wstawić w odpowiednim kierunku, takich jak strzałka północy czy meble, APLUS zapyta o kąt obrotu bloku po jego wstawieniu.
użyte komendy AutoCAD:   BI  
bil.gifBLOKI: IMPORTUJ OSTATNI
Importuj ponownie ostatnio importowany blok.
użyte komendy AutoCAD:   BIL  
ax1.gifARCHITEKTURA: NUMERACJA OSI
Utwórz numeracje osi za pomocą jednego kliknięcia.
użyte komendy AutoCAD:   AX1  AXA  
esc.gifARCHITEKTURA: AUTOMATYCZNE RYSOWANIE SCHODÓW
Wybierz dwa punkty na rysunku, a APLUS automatycznie rozrysuje schody o odpowiednich proporcjach.
użyte komendy AutoCAD:   ESC  
secl.gifARCHITEKTURA: LINIA PRZEKROJOWA
Szybkie rysowanie lini przekrojowych z wybranym oznaczeniem literowym.
użyte komendy AutoCAD:   SECL  
nr.gifARCHITEKTURA: WSTAW ROSNĄCĄ NUMERACJE
Wstaw rosnące numery do rysunku. Możesz określić przedrostek lub przyrostek pojawiający się przy numeracji. W razie potrzeby APLUS umożliwia szybką zmianę numerów.
użyte komendy AutoCAD:   NR  NRU  NRP  
bcount.gifBLOKI: LICZENIE BLOKÓW
Wybierz blok i określ miejsce wstawienia wartości. APLUS łączy wstawioną liczbę z ilością bloków na rysunku, więc jeśli ich ilość ulegnie zmianie, możliwe jest jej automatyczne uaktualnienie.
użyte komendy AutoCAD:   BCOUNT  BCU  
dlic.gifRYSOWANIE: CIĄGŁA LINIA WYMIAROWA
APLUS może zwiększyć szybkość sporządzania wymiarowania.
użyte komendy AutoCAD:   DLIC  
mdi.gifTOOLS: PRZESUŃ TEKST WYMIAROWANIA
Użyj APLUSa aby szybko przesuwać tekst wymiarowania.
użyte komendy AutoCAD:   MDI  
col.gifMODYFIKACJA: KOPIUJ PO ŚCIEŻCE Z LINI/POLILINI
Możesz kopiować wybrane obiekty używając lini lub polilini jako ścieżki dla tej operacji.
użyte komendy AutoCAD:   COL  COPL  
papers.gifPAPIER: SZYBKIE RYSOWANIE ROZMIARU PAPIERU W MODELU
Rysowanie prostokąta wybranego formatu papieru (dostępne standardy A, B oraz C) w przestrzeni modelu, wraz z określeniem orientacji (horyzontalna lub wertykalna) oraz skali (1 : X).
użyte komendy AutoCAD:   A0  A1  A2  A3  A4  A5  A6  
z1.gifPRZYBLIŻANIE: PREDEFINIOWANE SKALE PRZYBLIŻEŃ
Użyj APLUSa aby przybliżyć do najczęściej używanych skali (jak chociażby 1:50, 1:100 itp.).
użyte komendy AutoCAD:   Z1  Z2  Z5  Z10  Z20  Z25  Z50  Z100  Z200  Z250  Z500  Z1000  Z2000  Z2500  Z5000  
llw.gifŚCIANY: PRZEGLĄDANIE WARSTW
Przeglądanie kolejnych warstw.
użyte komendy AutoCAD:   LLW  LLWS  
llm.gifWARSTWY: ŁĄCZENIE WARSTW
Możesz szybko połączyć wybrane warstwy.
użyte komendy AutoCAD:   LLM  
lld.gifWARSTWY: KASOWANIE WARSTW
Kasowanie warstw poprzez wybór pojedyńczego obiektu na nich zawartego.
użyte komendy AutoCAD:   LLD  
llc.gifWARSTWY: ZMIANA KOLORU WARSTWY
Wybierz obiekt z warstwy, aby pojawiło się okno zmiany koloru warstwy.
użyte komendy AutoCAD:   LLC  
tofl.gifWARSTWY: KOLEJNOŚĆ WARSTW
Ustanawianie kolejności warstw poprzez jedno kliknięcie na obiekcie.
użyte komendy AutoCAD:   TOFL  TOBL  
fixax.gifŚCIANY: USTALANIE DŁUGOŚCI OSI
APLUS umożliwia ustalenie odległości na jaką wystają osie.
użyte komendy AutoCAD:   FIXAX  
pattern.gifKRESKOWANIA: GENERATOR WZORÓW
APLUS umożliwia utworzenie wzorów kreskowań na podstawie zawartości wybranego obszaru.
użyte komendy AutoCAD:   PATTERN  
bi2.gifARCHITEKTURA: PREDEFINIOWANE SYMBOLE
Użyj APLUSa, aby wstawić najczęściej używane symbole architektoniczne.
użyte komendy AutoCAD:   BI  
term.gifLINIE: SZYBKA ZMIANA TYPU LINII
Użyj APLUSa, aby przekształcić typ wybranej lini (przykładowo na termoizolacje o zadanej grubości).
użyte komendy AutoCAD:   TERM  TERMPL  
ax.gifLINIE: OSIE
Zmień dowolną linię w linię osi. Możesz także określić skalę poprzez wyznacznie odległości pomiędzy kropkami.
użyte komendy AutoCAD:   AX  
axl.gifRYSOWANIE: OŚ MIĘDZY LINIAMI
APLUS może utworzyć oś pomiędzy istniejącymi liniami.
użyte komendy AutoCAD:   AXL  AXPL  
expf.gifNARZĘDZIA: EKSPORT WYBRANYCH OBIEKTÓW
Użyj APLUSa, aby wyeksportować wybrane obiekty do nowego pliku.
użyte komendy AutoCAD:   EXPF  
ebll.gifSELEKCJA: KASOWANIE OBIEKTÓW WG WARSTW
Kasowanie obiektów na wybranych warstwach.
użyte komendy AutoCAD:   EBLL  
mbll.gifSELEKCJA: PRZESUWANIE OBIEKTÓW WG WARSTW
Przesuwanie obiektów na wybranych warstwach.
użyte komendy AutoCAD:   MBLL  
selan.gifSELEKCJA: WYBÓR OBIEKTÓW WEDŁUG KĄTA
Wybierz obiekty według kąta pod jakim są położone lub narysowane.
użyte komendy AutoCAD:   SELAN  
selc.gifSELEKCJA: WYBÓR OBIEKTÓW WEDŁUG KOLORU
Wybierz obiekty według ich koloru.
użyte komendy AutoCAD:   SELC  
llo.gifWARSTWY: WIDOCZNOŚĆ
Możesz włączać i wyłączać warstwy poprzez kliknięcie na nie. Możesz także dokonać tego na warstwach o wybranych przedrostkach, przyrostkach lub zawierających określone słowa w swej nazwie.
użyte komendy AutoCAD:   LLO  LLON  LLN  
lll.gifWARSTWY: SZYBSZE ZAMYKANIE/OTWIERANIE WARSTW
Możesz zamknąć lub otworzyć warstwę poprzez kliknięcie na nią, a także dokonywać tego na warstwach o określonych przedrostkach, przyrostkach lub tych, których nazwy zawierają określone słowa.
użyte komendy AutoCAD:   LLL  LLLA  LLU  LLUA  
mll.gifWARSTWY: PRZEMIESZCZANIE OBIEKTÓW NA WARSTWY
Możesz przenieść wybrane obiekty na określone warstwy poprzez kliknięcie na nie.
użyte komendy AutoCAD:   MLL  MLL0  COLL  
bindex.gifBLOKI: INDEKS BLOKÓW
APLUS może wygenerować indeks wszystkich twoich bloków. Po użyciu odpowiedniej komendy kliknij na ekranie by sporządził liste obiektów.
użyte komendy AutoCAD:   BINDEX  
broc.gifBLOKI: OBRÓT O STAŁY KĄT
Obracaj wybrany blok o zadany kąt.
użyte komendy AutoCAD:   BROC  
bee.gifBLOKI: EDYCJA BLOKÓW
Wybierz blok aby rozpocząć jego edycję w edytorze bloków AutoCAD.
użyte komendy AutoCAD:   BEE  
bexs.gifBLOKI: EKSPORTOWANIE WIELU BLOKÓW JEDNOCZEŚNIE
Hurtowy eksport bloków - APLUS eksportuje wszystkie bloki z zaznaczonego obszaru.
użyte komendy AutoCAD:   BEXS  
blist.gifBLOKI: LISTA BLOKÓW
Sporządź listę bloków użytych w rysunku
użyte komendy AutoCAD:   BLIST  
bre.gifBLOKI: WYMIEŃ BLOKI
Wybierz blok źródłowy a następnie zaznacz wszystkie bloki, które chcesz zmienić.
użyte komendy AutoCAD:   BRE  
attma.gifBLOKI: UZGODNIJ ATRYBUTY
APLUS może uzgadniać atrybuty we wskazanych blokach. Wybierz źródłowy blok, a następnie zaznacz wszystkie bloki, w których atrybuty mają być uzgodnione.
użyte komendy AutoCAD:   ATTMA  
jj.gifPOLILINIE: ŁĄCZENIE POLILINI
Użyj APLUSa, aby połączyć jednocześnie wiele polilini.
użyte komendy AutoCAD:   JJ  
plp.gifPOLILINIE: OCZYŚĆ POLILINIE
Oczyść wybrane polilinie z leżących zbyt blisko siebie wierzchołków.
użyte komendy AutoCAD:   PLP  
beton.gifKRESKOWANIE: PREDEFINIOWANE KRESKOWANIA
Użyj predefiniowanych, najczęściej występujących kreskowań, by wypełnić wybrane obszary.
użyte komendy AutoCAD:   BETON  BETONZ  SAND  TERA  
isol.gifKRESKOWANIA: TERMOIZOLACJE
Tworzy linie termoizolacji o zadanej grubości.
użyte komendy AutoCAD:   ISOL  
vvt.gifWIDOKI: SKRÓTY
Użyj komend APLUSa aby skrócić czas przemieszczania się pomiędzy widokami.
użyte komendy AutoCAD:   VVT  VVF  VVL  VVR  VVB  VVD  VVA  VVAA  
vvo.gifSELEKCJA: WYBÓR OBIEKTÓW WEDŁUG KOLORU WIDOK: OBRÓĆ WIDOK DO OBIEKTU
Wskaż obiekt, aby dostosować do niego widok (LUW).
użyte komendy AutoCAD:   VVO  
mx.gifMODIFIKACJA: PRZESUWANIE OBIEKTÓW W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE
Przy pomocy APLUSa możesz przesuwać obiekty w jednej, zadanej płaszczyźnie (X/Y/Z).
użyte komendy AutoCAD:   MX  MY  MZ  
cox.gifMODIFIKACJA: KOPIOWANIE OBIEKTÓW W JEDNEJ PŁASZCZYŹNIE
Przy pomocy APLUSa możesz kopiować obiekty w jednej, zadanej płaszczyźnie (X/Y/Z).
użyte komendy AutoCAD:   COX  COY  COZ  
mih.gifMODYFIKACJA: LUSTRO W POZIOMIE LUB PIONIE
Użyj APLUSa, aby wykonać lustrzane odbicie obiektu w pionie lub poziomie.
użyte komendy AutoCAD:   MIH  MIHC  MIV  MIVC  
fl.gifMODYFIKUJ: PRZERZUĆ / PRZERZUĆ Z KOPIĄ
Przerzuć wybrane obiekty. Możesz także wykonać kopię pierwotnego obiektu.
użyte komendy AutoCAD:   FL  FLC  
recal.gifRYSUJ: PRZEKRĘCONE PROSTOKĄTY
Narzędzie do rysowania obróconych prostokątów.
użyte komendy AutoCAD:   RECAL  
tal.gifRYSUJ: TEKST POD KĄTEM
Określ kąt, aby narysować pochylony tekst.
użyte komendy AutoCAD:   TAL  
sq.gifRYSUJ: KWADRAT
Użyj APLUSa, aby rysować kwadraty. Możesz także określić długość boku i punkt wstawienia.
użyte komendy AutoCAD:   SQ  
incl.gifRYSUJ: LINIA SPADKU
Wybierz kąt na rysunku, by APLUS narysował linię spadku.
użyte komendy AutoCAD:   INCL  
guideh.gifRYSUJ: LINIE POMOCNICZE
Rysuj poziome lub pionowe linie pomocnicze w wybranych punktach.
użyte komendy AutoCAD:   GUIDEH  GUIDEV  
lray.gifRYSOWANIE: PROMIENIE
APLUS umożliwia łatwe tworzenie lini promieniście rozchodzących się od zadanego punktu.
użyte komendy AutoCAD:   LRAY  MLRAY  
terrain.gifRYSUJ: TEREN 3D
Rysuj model terenu 3d z wybranych poziomic.
użyte komendy AutoCAD:   TERRAIN  
ror.gifMODYFIKACJA: OBRÓT O ZADANY KĄT
Obróć wybrane obiekty o kąt wybrany na rysunku.
użyte komendy AutoCAD:   ROR  
rorc.gifMODYFIKACJA: OBRÓT O ZADANY KĄT Z KOPIOWANIEM
Obróć wybrane obiekty o kąt wybrany na rysunku i utwórz kopię jako efekt.
użyte komendy AutoCAD:   RORC  
re.gifNARZĘDZIA: REGENERACJA / ODREGENEROWANIE
Użyj komendd APLUSa, aby zregenerować lub w razie potrzeby odregenerować widok.
użyte komendy AutoCAD:   RE  UNRE  
legend.gifNARZĘDZIA: LEGENDA WARSTW
Określ miejsce na ekranie, gdzie APLUS utworzy legendę użytych warstw.
użyte komendy AutoCAD:   LEGEND  
br.gifEDYCJA: PRZERWIJ
Użyj APLUSa do zaawansowanego przerywania linii.
użyte komendy AutoCAD:   BR  BRR  
divl.gifEDYCJA: DZIELENIE LINII
Użyj APLUSa, aby podzielić linie na wybraną ilość odcinków.
użyte komendy AutoCAD:   DIVL  
js.gifEDYCJA: ŁĄCZENIE LINII
Użyj APLUSa aby połączyć wybrane linie.
użyte komendy AutoCAD:   JS  JM  
conn.gifPOLILINIE: POŁĄCZ DWIE POLILINIE
Użyj APLUSa, aby połączyć dwie polilinie najbliższym lub obydwoma końcami.
użyte komendy AutoCAD:   CONN  
carc.gifEDYCJA: ZAMKNIJ OKRĄG
Przekształcanie wybranych łuków w okręgi.
użyte komendy AutoCAD:   CARC  
arcl.gifEDYCJA: PRZEKSZTAŁĆ ŁUK W LINIE / LINIE W ŁUKI
Uzyj APLUSa aby przekształcić linie w łuki lub łuki w linie.
użyte komendy AutoCAD:   ARCL  LARC  
plus.gifNARZĘDZIA: POWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE KURSORA
Możesz zmienić wielkość kursora za pomocą jednej komendy.
użyte komendy AutoCAD:  .gif + .gif -  
aplusen.gifJĘZYKI: PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY JĘZYKAMI
Możesz przełączyć wersje językową w czasie używania programu.
użyte komendy AutoCAD:   APLUSEN  APLUSPL  
dwgi.gifNARZĘDZIA: INFORMACJE O PLIKU
Wyświetl informacje o otwartym pliku dwg (obecna warsta, styl lini, wymiarowania, liczba elementów itp.)
użyte komendy AutoCAD:   DWGI  
zi.gifPRZYBLIŻANIE: INFORMACJE
Pokazuje informacje o poziomie przybliżenia w modelu i arkuszach.
użyte komendy AutoCAD:   ZI  
prop.gifNARZĘDZIA: PROPORCJE MIĘDZY DYSTANSAMI
Wybierz dwa dystanse, a APLUS policzy proporcję między nimi.
użyte komendy AutoCAD:   PROP  
findt.gifNARZĘDZIA: ZNAJDŹ TEKST
Odszukaj tekst na rysunku.
użyte komendy AutoCAD:   FINDT  
findb.gifNARZĘDZIA: ZNAJDŹ BLOK
Szukaj blok w pliku.
użyte komendy AutoCAD:   FINDB  
chop.gifNARZĘDZIA: ROZDZIEL LINIE
Użyj APLUSa, aby rozdzielić przecinające się linie
użyte komendy AutoCAD:   CHOP  CHOPA  
slanted.gifNARZĘDZIA: WYSZUKAJ LINIE UDAJĄCE PIONOWE/POZIOME
Wyszukaj na rysunku linie, które wydają się proste lecz nie są. APLUS zaznaczy je na wybrany kolor
użyte komendy AutoCAD:   SLANTED