Pomoc

mpl

przesuń wybrany segment polilinii - opis komendy

Aby przesunąć wybrany segment polilini
1. Wskaż segment polilini
2. Określ nową pozycję