Pomoc

conn

łączenie dwóch najbliższych wierzchołków lini/polilini - opis komendy

Wskaż dwie linie lub polilinie, aby połączyć ich najbliższe wierzchołki ze sobą.