Pomoc

z2500

przybliżenie 1:2500 - opis komendy

Aby ustawić skalę przed wydrukiem:
1. Wybierz arkusz
2. Wejdź do widoku
3. Użyj polecenia

Polecenie ustawia właściwą skalę na podstawie zdefiniowanych jednostek APlusa. Dostępne możliwości:
aum - metry
aucm - centymetry
aumm - milimetry