Pomoc

lld

usuń wybraną warstwę - opis komendy

Wskaż obiekt na wybranej warstwie, aby ją usunąć. W lini komend pojawi się informacja o ilości usuniętych elementów.