Pomoc

pli

część wspólna polilini - opis komendy

Wskaż dwie przecinające się polilinie. Z wybranych obiektów stworzony zostanie jeden, będący ich częścią wspólną.