Pomoc

incl

rysowanie pochylonej linii - opis komendy

Aby narysować linię o zadanym pochyleniu
1. Określ pochylenie (wyrażone w %)
2. Wskaż punkt początkowy
3. Wskaż punkt końcowy (pod uwage brana jest tylko wartość X)