-->APLUS - Pomoc - Komendy

Pomoc

findb

znajdowanie bloków - opis komendy

Aby wyszukać blok na rysunku:
1. Wpisz nazwę bloku
lub
2. Wskaż blok na rysunku

Polecenie wyszuka inne instancje bloku na rysunku.