Pomoc

did

podziel linię wymiarową - opis komendy

Aby podzielić linię wymiarową:
1. Wskaż linię wymiarową
2. Wskaż punkt podziału