Pomoc

attcase

zmień wielkość liter we wskazanych atrybutach - opis komendy

Poleceniem ATTCASE możesz zmienić wielkość liter w wielu atrybutach jednocześnie. Aby to zrobić:
1. wskaż blok
2. wybierz atrybuty, którym zmieniona ma zostać wielkość liter
3. wybierz format z listy
4. wybierz instancje bloku