Pomoc

bil

powtórzenie wstawiania ostatniego bloku - opis komendy

Polecenie powtarza proces wstawiania ostatniego bloku, wstawionego za pomocą komendy bil