Pomoc

escp

określanie grubości płyty schodowej - opis komendy

Polecenie służy do określania grubośći płyty schodowej dla poleceń esc oraz escd