Pomoc

carc

zamknij łuk (przekształć w koło) - opis komendy

Wskaż dowolny łuk, aby przekształcić go w koło (używając tego samego promienia i środka)