Pomoc

grass

generator trawy - opis komendy

Wskazuj kolejne punkty aby narysować trawę.