Pomoc

listxy

lista koordynatów x i y zaznaczonych wierzchołków - opis komendy

Komenda LISTXY tworzy listę koordynatów x i y zaznaczonych wierzchołków. Lista jest wyświetlana w linii poleceń AutoCAD. Dodatkowo APLUS wstawia bloki z atrybutami obok wierzchołków.