Pomoc

użyte komendy AutoCAD:
  
ALPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BDEL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BLL0
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BMW
 

użyte komendy AutoCAD:
  
BREMOVE
,  
BADD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CAP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
CON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
COR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DFL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DILINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DINORM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
DIU
,  
DID
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
ESCPL2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HASSOC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBET
,  
HBETA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HBO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLEGEND
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HLINE
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HOFF
,  
HON
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTER
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HTERM2
 

użyte komendy AutoCAD:
  
HZIG
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAY
 

użyte komendy AutoCAD:
  
LAYC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
MALEN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
NR
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PATTERN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLAV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLEV
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLI
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLJ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLP
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLPS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLRO
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLSC
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLT
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLU
 

użyte komendy AutoCAD:
  
PLWELD
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RECL
 

użyte komendy AutoCAD:
  
REVISION
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RM
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RME
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RML
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMN
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMNA
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMS
 

użyte komendy AutoCAD:
  
RMSB
 

użyte komendy AutoCAD:
  
SQ
 

użyte komendy AutoCAD:
  
VPP
 

om.gif

EDYTUJ: ODDALANIE WIELOKROTNE

Za pomocą APLUSA możesz oddalać wskazany obiekt wielokrotnie za jednym razem.

użyte komendy AutoCAD:
  
OM
 
oe.gif

EDYTUJ: ODDAL I USUŃ

Za pomocą polecenia OE możesz oddalić wskazane obiekty i usunąć oryginał.

użyte komendy AutoCAD:
  
OE
 
fillet.gif

EDYCJA: POPRAWIONE FAZOWANIE

APLUS rozszerza komendę AutoCADa - fazuj. Teraz możesz używać jej z wieloma liniami lub robić jednocześnie fazowanie i uzgadnianie atrybutów.

użyte komendy AutoCAD:
  
MF
,  
FMA
 
br.gif

EDYCJA: PRZERWIJ

Użyj APLUSa do zaawansowanego przerywania linii.

użyte komendy AutoCAD:
  
BR
,  
BRR
 
divl.gif

EDYCJA: DZIELENIE LINII

Użyj APLUSa, aby podzielić linie na wybraną ilość odcinków.

użyte komendy AutoCAD:
  
DIVL
 
js.gif

EDYCJA: ŁĄCZENIE LINII

Użyj APLUSa aby połączyć wybrane linie.

użyte komendy AutoCAD:
  
JS
,  
JM
 
carc.gif

EDYCJA: ZAMKNIJ OKRĄG

Przekształcanie wybranych łuków w okręgi.

użyte komendy AutoCAD:
  
CARC
 
arcl.gif

EDYCJA: PRZEKSZTAŁĆ ŁUK W LINIE / LINIE W ŁUKI

Uzyj APLUSa aby przekształcić linie w łuki lub łuki w linie.

użyte komendy AutoCAD:
  
ARCL
,  
LARC