Pomoc

slanted

znajdowanie prawie pionowych / poziomych linii - opis komendy

Aby wyszukać linie udające pionowe / poziome:
1. Określ kolor zaznaczenia
2. Zatwierdź wybóPolecenie ma na celu szybkie pokazanie tych linii, które wydają się być narysowane ortogonalnie, a w rzeczywistości mają niewielki odchył. Zaznaczenie wybranym kolorem znika w momencie ruszenia ekranu (_ZOOM lub _PAN).