Pomoc

rms

zlicza sumę powierzchni zaznaczonych pomieszczeń - opis komendy