Pomoc

mihc

lustro w poziomie (z kopiowaniem) - opis komendy

Aby dokonać polecenia lustro tylko w poziomie wraz z utworzeniem kopii:
1. Wskaż obiekty
2. Wskaż punkt przez który przechodzi lustro