Pomoc

lco

obrysowanie ścian zewnęrznych (dołożenie warstwy) - opis komendy

Po określeniu dystansu wskaż linię zewnętrzną ściany, po wskazaniu kierunku dorysowania, zostanie utworzona kolejna warstwa ściany.