Pomoc

betonz

wypełnienie betonem zbrojonym - opis komendy

Aby wypełnić obszar kreskowaniem betonu zbrojonego (kreskowanie Predefined - TRANS):
1. Określ odległości pomiędzy liniami (na ekranie lub w linii poleceń)
2. Wskaż obszar lub obszary wypełnieniaMożesz zmienić domyślną warstwę wstawianych wzorów za pomocą komendy hatchp