Pomoc

beton

wypełnienie betonem (kreskowanie ukośne) - opis komendy

Aby wypełnić obszar kreskowaniem betonu (kreskowanie Predefined - LINE):
1. Określ odległości pomiędzy liniami (na ekranie lub w linii poleceń)
2. Wskaż obszar lub obszary wypełnieniaMożesz zmienić domyślną warstwę wstawianych wzorów za pomocą komendy hatchp